یکشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۱

پليس راه نظام آباد قزوين اتفاق افتاد ؛

خودروي نيسان زير چرخ هاي کاميون

راننده خودروي نيسان که با کاميون 10 تن برخورد کرده بود از مرگ گريخت .

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين؛ يک دستگاه خودروي نيسان که از روستاي نظام آباد به سمت پليس راه در حال حرکت بود به علت سبقت غيرمجاز و سرعت کم کاميون براي پارک در حاشيه جاده به شدت با کاميون برخورد کرد که راننده نيسان در ميان آهن پاره اي خودروي خود و کاميون ده تن محبوس شده بود.
بنا به گزارش نيروهاي امداد و نجات ايستگاه 3 و 4 سازمان آتش نشاني قزوين در محل حاضر و راننده مصدوم را از زير کاميون خارج نمودند. 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط