یکشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۱

شهرام فر، مدير اداره درآمد شهرداري قزوين:

شهرداري قزوين به خوش حسابان تخفيف مي دهد

مدير اداره درآمد شهرداري قزوين از اعمال جايزه خوش حسابي شهروندان با پرداخت بموقع عوارض كسب وپيشه خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومي شهرداري قزوين:شيوا شهرام فر با اعلام اين خبر بيان كرد:
اين اقدام در راستاي فرهنگ سازي وايجاد انگيزه بين شهروندان وجذب منابع مالي بيشتر در دستور كار شهرداري قزوين قرار گرفته است.
وي در خصوص ميزان تخفيفات براي پرداخت بموقع عوارض كسب وپيشه توضيح داد:از ابتداي سال جاري شهروندان با پرداخت بموقع عوارض كسب وپيشه در سه ماهه اول سال از 20درصد ودرسه ماهه دوم از 15درصد ودرسه ماهه سوم سال از 10درصد جايزه خوش حسابي برخوردار مي شوند.
وي افزود:در صورت پرداخت در سه ماهه چهارم سال مؤديان محترم بايد 100درصد عوارض را پرداخت نمايند.
همچنين وي در خصوص عوارض نوسازي بيان داشت:چنانچه همشهريان محترم عوارض نوسازي هر سال را در همان سال پرداخت گردد  از 10درصد جايزه خوش حسابي ودر صورت عدم پرداخت بموقع از 9درصد ديركرد برخوردار مي گردند كه درمجموع 19درصد عوارض بيشتر از مؤديان خوش حساب ، پرداخت خواهند كرد.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط