سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۰۶

نصرتي، شهردار قزوين:

كسب عنوان برتر در اجراي مقررات ملي ساختمان حاصل تعامل با دستگاه‌هاي مرتبط است

كسب عنوان برتر در اجراي مقررات ملي ساختمان توسط شهرداري قزوين براي چهارمين بار متوالي حاصل تعامل و همكاري با دستگاه‌هاي مرتبط است.

 

شهرداري قزوين گفت: از كسب عنوان برتر در اجراي مقررات ملي ساختمان توسط شهرداري قزوين براي چهارمين بار متوالي مي‌توان يك نتيجه گرفت كه بين مديريت شهري با دستگاه هاي مرتبط تعامل خوبي وجود دارد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ مسعود نصرتي با بيان اينكه كسب عنوان برتر در اجراي مقررات ملي ساختمان توسط شهرداري قزوين براي چهارمين بار متوالي موفقيت خوبي براي مديريت شهري و شهروندان است، افزود: كسب عنوان برتر در اجراي مقررات ملي ساختمان توسط شهرداري قزوين براي چهارمين بار متوالي نشان دهنده تعامل خوب مديريت شهري با دستگاه هاي از جمله شركت هاي ساختماني، پيمانكاران، انبوه سازان، سازمان نظام مهندسي ساختمان در امور نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر است.
وي بيان كرد: انتخاب اين عنوان براي شهرداري بر اساس امتيازبندي ها و سرفصل هاي انتخاب عنوان برتر در مقررات ملي ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازي  است كه قزوين توانست براي چهارمين بار اين رتبه را كسب كند و اين افتخار را نصيب شهروندان قزويني كند.
نصرتي اظهار كرد: از نظر من انسجامي كه در حوزه‌هاي شهرسازي و معماري، معاونت عمراني و سازندگان بخش خصوصي وجود دارد اين نتيجه را به وجود آورده است.
شهردار قزوين با بيان اينكه با كسب اين عنوان حساسيت مديريت شهري به اين موضوع بيشتر شده است تا جايگاه خود را در سطح كشور حفظ كند، گفت: براي اجراي پروژه هاي عمراني با كيفيت مطلوب بايد بيشتر از گذشته تلاش شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط