سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۰۶

مجابي، معاون اداري و مالي شهرداري قزوين:

هديه موديان خوش حساب براساس مصوبه شوراي شهر قزوين افزايش يافت

طبق مصوبه شوراي اسلامي شهر قزوين، در 12 ارديبهشت ماه سال جاري، هديه موديان خوش حساب از 18 به 22 درصد افزايش يافت.

 

معاون اداري و مالي شهرداري قزوين افزود: اين افزايش مشمول مودياني كه تمايل به پرداخت بدهي خود به صورت نقدي و يك جا و بدون استفاده از مزاياي تقسيط بانك شهر را دارند مي شود.
سيد تقي مجابي تسريع در اجراي پروژه هاي عمراني شهرداري در شش ماهه اول سال جاري، ايجاد انگيزه و تشويق بيش تر موديان براي پرداخت هاي نقدي و وصول مطالبات معوقه را از مهم ترين اهداف شهرداري قزوين در پيشنهاد افزايش هديه مذكور خواند و زمان اجراي مصوبه مذكور را از زمان تصويب تا پايان شهريور ماه سال جاري اعلام كرد و افزود: اين هديه به چك هاي برگشتي به شرطي كه تاريخ برگشت چك قبل از تاريخ تصويب مصوبه باشد و چك هايي كه سر رسيد آنها فرا نرسيده است تعلق خواهد گرفت و همچنين افرادي كه طي دو ماه از تاريخ مصوبه نسبت به خريد قبور در فاز دوم آرامستان بهشت حسيني اقدام مي كنند نيز تعلق مي گيرد.
وي در پايان خاطر نشان كرد: پيرو مصوبه شوراي اسلامي شهر، شهرداري قزوين مي تواند بنا به صلاحديد، همچنين با توجه به شرايط اقتصادي روز و تورم، زمان اجراي اين مصوبه را تمديد يا لغو نمايد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط