شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۷

گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

امسال براي پروژه پياده‌روسازي بيش از يك ميليارد تومان اعتبار هزينه مي‌شود

امسال براي اجراي عمليات عمراني پروژه پياده‌روسازي منطقه سه شهرداري قزوين يك ميليارد و 300ميليون تومان اعتبار هزينه مي‌شود.

 مديرمنطقه سه شهرداري قزوين گفت: امسال براي اجراي عمليات‌ عمراني پروژه پياده‌روسازي منطقه سه شهرداري قزوين يك ميليارد و 300ميليون تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ ناصر گنجي با بيان اينكه امسال عمليات عمراني پياده‌روسازي ادامه مسيرهاي فلكه گلها، ميدان ايران دوچرخ و بلوار الغدير به سمت شمال در دستور كار قرار دارد، افزود: عمليات عمراني پياده‌روسازي مسيرهاي فوق از سال‌هاي گذشته در حال انجام است كه هر ساله قسمتي از مسير انجام مي‌شود.

گنجي اضافه كرد: اجراي کامل پروژه‌هاي پياده روسازي در شهرک مينودر نياز به زمان و اعتبار کافي دارد و براين اساس با برنامه‌ريزي به مرور اين طرح در شهرک مينودر اجرايي مي‌شود.

وي با اظهار اينكه عمليات عمراني امسال پروژه پياده‌روسازي آغاز شده است، بيان كرد: امسال عمليات عمراني پياده‌روسازي بلوار رزمندگان در مساحت بيش از 9هزار مترمربع و بلوار انصارالحسين در مساحت بيش از 11هزار مترمربع در دستور كار قرار گرفته است.

مديرمنطقه سه شهرداري قزوين اظهار كرد: در سال جاري پياده‌روهاي خاكي در معابر فرعي شهرك مينودر در مساحت 15هزار مترمربع آسفالت خواهد شد.

اين مقام مسوول تصريح كرد: پياده‌روسازي‌ها طبق استانداردهاي تعريف شده اجرايي مي‌شود و براي اجراي اين پروژه سطل زباله، نيمکت، فضاي سبز و چراغ روشنايي در نظر گرفته شده است.

وي هدف از اجراي اين پروژه را افزايش رضايت شهروندان و ارتقاء سلامت بهداشتي شهروندان عنوان و تصريح کرد: اجراي اين پروژه يکي از مهمترين درخواست‌هاي شهروندان بود که در دستور کار مديريت اين مجموعه قرار گرفت.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط