شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۰

هنرور، مدير هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين:

وظايف اداره اجرائيات شهرداري بايد به ابعاد كلان‌تري تغيير يابد

وظايف اداره اجرائيات از تك بعدي و رسيدگي به تخلفات ساختماني بايد به ابعاد كلان تري تغيير يابد.

 

مديرهماهنگي امور اجرايي شهر قزوين گفت: وظايف اداره اجرائيات از تك بعدي و رسيدگي به تخلفات ساختماني بايد به ابعاد كلان تري تغيير يابد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ عليرضا هنرور در اين جلسه با بيان اينكه اداره اجرائيات مناطق بايد بر نحوه عمليات عمراني و اجرايي ساير ادارت شهر از جمله حفاري، نصب صناديق كميته امداد، نصب چراغ هاي تزئيني توسط مالكان نظارت كنند، افزود: وظايف اداره اجرائيات از تك بعدي و رسيدگي به تخلفات ساختماني بايد به ابعاد كلان تري تغيير يابد و نقش پررنگ تري ايفاء كنند.
 وي با تاكيد بر اينكه همه سازمانها بعد از تهيه طرح و قبل از اجراي آن بايد با واحد عمراني منطقه هماهنگي هاي لازم را انجام دهند، بيان كرد: بيشتر مشكلات اجرايي موجود در عدم هماهنگي مي باشد بر اين اساس بايد موضوع هماهنگي در بين سازمانها و مناطق در اولويت كاري باشد.
هنرور به برنامه ريزي دوره اي براي بازديد ميداني از معابر مناسب سازي شده توسط سازمان ها و مناطق اشاره و بيان كرد: عدم وجود متولي حفظ و نگهداري معابر و پل‌ها در شهرداري قزوين به استثناي پارك‌ها و فضاي سبز، كمبود نيروي ناظر در مناطق شهرداري، استفاده مصالح نامرغوب توسط برخي پيمانكاران و در مواردي عدم بكارگيري پيمانكار با تجربه و مرتبط با پروژه از جمله مشكلات فراروي مديران مناطق و سازمانها در فرآيند اجراي طرح‌هاي طراحي و عمراني است.
گفتني است؛ در پايان اعضاي جلسه نظرات، پيشنهادات و مشكلات پيش روي خود را ارائه دادند و اين جلسه 9 مصوبه داشت كه در دستور كار اعضاي جلسه قرار گرفت.
پايان پيام
  

 

تصاویر مرتبط