پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۱۸

يكشنبه هر هفته برپا مي شود ؛

برگزاري كلاس هاي بهداشت عمومي بانوان در خانه فرهنگ پرديس قزوين

كلاس هاي تخصصي بهداشت عمومي بانوان در خانه فرهنگ پرديس و با حضور كارشناس مجرب يكشنبه هر هفته برگزار مي شود.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين، كلاس هاي بهداشت عمومي بانوان با هدف ارتقاي بهداشت وسلامت اين قشر از جامعه وجهت پيشگيري از سرطانهاي ويژه بانوان در خانه فرهنگ پرديس برگزار مي شود.
اين گزارش مي افزايد؛ كلاس هاي بهداشت عمومي بانوان با توجه به اهميت و استقبال بيشتر بانوان از مباحث تخصصي سلامت  وبهداشت براي دومين بار است كه توسط خانم دكتر قرباني كارشناس ارشد مامايي وپرستاري برگزار مي شود.
براساس اين گزارش ، كلاس هاي بهداشت عمومي بانوان  يكشنبه هر هفته در ساعت 10 برگزارمي شود  وعلاقه مندان جهت ثبت نام مي توانند به خانه فرهنگ پرديس مراجعه كنند .
خاطر نشان مي شود، در راستاي اقدامات ديگر خانه فرهنگ پرديس، اردوي تفريحي زيارتي قم وجمكران براي هنرجويان خانه فرهنگ پرديس 11 خرداد ماه برگزار خواهد شد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط