سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۱۶

گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

ساماندهي آب‌هاي سطحي پونک و جانبازان با اعتبار 500ميليون تومان

امسال طبق برنامه‌ريزي انجام شده آب‌هاي سطحي مسير بلوار اميرکبير تا جانبازان ساماندهي خواهد شد و اين پروژه طي 8 ماه اجرايي خواهد شد.

 

مديرمنطقه سه شهرداري قزوين گفت: امسال براي ساماندهي آب‌هاي سطحي پونک و جانبازان 500ميليون تومان اعتبار پيش‌بيني شده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ ناصر گنجي با بيان اينکه امسال طبق برنامه‌ريزي انجام شده آب‌هاي سطحي مسير بلوار اميرکبير پونک تا جانبازان ساماندهي خواهد شد، افزود: براي ساماندهي هدايت آب‌هاي سطحي پونک و جانبازان امسال 850متر طول برنامه‌ريزي  شده است.  

وي با بيان اينکه اين پروژه طي 8 ماه اجرايي خواهد شد، بيان کرد: براي ساماندهي پروژه‌هاي آب‌هاي سطحي 600مترطول لوله گذاري و 250مترديوار سنگي انجام خواهد شد.

مديرمنطقه سه شهرداري قزوين بيان کرد:  رفع آبگرفتگي و ساماندهي آبهاي سطحي که در زمان بارندگي موجب کندي تردد شهروندان و خودروها و يا مسدود شدن مسيرها مي‌شود از مهمترين اولويت هايي است که از سوي مديريت شهري مورد توجه قرار گرفته است.

اين مقام مسوول اضافه کرد: عمليات عمراني اين پروژه امسال با اعتبار 500ميليون تومان از اواسط خردادماه سال جاري آغاز خواهد شد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط