جمعه ۱۳۹۱/۰۳/۰۵

گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبرداد:

آغاز عمليات عمراني بافت‎هاي باز در منطقه سه با اعتبار 9 ميليارد ريالي

امسال براي آماده سازي بافت‌هاي باز منطقه سه شهرداري قزوين 900ميليون تومان اعتبار هزينه مي‌شود.

 

 مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: از اواسط خردادماه سال جاري عمليات عمراني آماده‌سازي بافت‌هاي باز منطقه سه شهرداري قزوين با اعتبار 900ميليون تومان آغاز مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ ناصر گنجي با بيان اينکه پروژه آمادهسازي بافت‌هاي باز  با هدف تشويق براي ساخت و ساز و صدور مجوز پروانه ساختماني مي‌باشد، افزود: منطقه سه با توجه به شرايط آن داراي بافت هاي باز زيادي است، بر اين اساس هرساله طبق برنامه ريزي و اولويت اجراي اين پروژه برنامهريزي مي‌شود که برنامه‌ريزي امسال تا پايان سال جاري به اتمام خواهد رسيد.

وي بيان کرد: امسال آماده‌سازي بافت‌هاي باز قطعات 65،66،67،68،42ملاصدرا و بلوار اميرکبير شرقي ملاصدرا در دستور کار قرار گرفته است که پيش بيني مي‌شود که بر اساس نياز قطعات ديگري براي آماده‌سازي در دستور کار قرار گيرند.

مديرمنطقه سه شهرداري قزوين گفت: در حال حاضر پيمانکار اين پروژه انتخاب شده است که از اواسط خردادماه سال جاري با اعتبار 900ميليون تومان عمليات عمراني اين پروژه آغاز مي‌شود.

اين مقام مسوول اضافه کرد: آماده سازي بافت‌هاي باز بر اساس نياز شهروندان براي ساخت و ساز انتخاب و اولويت بندي مي شود.

 

پايان پيام

تصاویر مرتبط