پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۴

در كارگروه "قزوين+20"مطرح شد؛

ضرورت توجيه شهروندان و دستگاه‌هاي اجرايي براي حفظ بافت تاريخي

كارگروه " قزوين +20" موضوع مداخلات برخي از دستگاه‌هاي اجرايي در بافت تاريخي شهر قزوين را مورد نقد و بررسي قرار داد.

 

رئيس كارگروه " قزوين+20" گفت: بايد با نگاه علمي و كارشناسي ضوابط مشخصي را براي جلوگيري از دخل و تصرف در بافت‌هاي تاريخي شهر قزوين مصوب كرد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ علي حسن ظاهري در هجدهمين جلسه دوره سوم كارگروه "قزوين+20"  با بيان اينكه براي رعايت ضوابط معماري به خصوص در اطراف بافت تاريخي شهر قزوين يك همراهي ويژه از طرف دستگاه‌هاي اجرايي و شهروندان باشد، افزود: بايد نحوه ضوابط برخورد و سياست گذاري موجود براي برخورد با افرادي كه ضوابط معماري را در حريم بافت تاريخي قزوين رعايت نمي‌كنند مورد نقد و بررسي قرار گيرد تا بتوانيم به يك ضابطه‌اي برسيم كه از موازي كاري به دور باشيم.
محمد اسماعيل حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين نيز در اين جلسه گفت: شهرداري قزوين در حوزه سياست گذاري براي جلوگيري از دخالت‌ها در حريم بافت‌هاي تاريخي قزوين مشكلي ندارد اما در مرحله اجرا به دليل عدم همكاري برخي دستگاه‌ها، شهرداري با مشكل مواجه است.
وي با تصريح اينكه شهرداري در حوزه اجرا براي مقابله با متخلفين قدرت اجرايي ندارد، افزود: در اين كارگروه بايد به نتيجه‌اي برسيم كه شهرداري بايد چگونه وارد عمل شود تا از اين دخل و تصرف‌ها جلوگيري كند.
مهدي نورمحمدي، مشاور فرهنگي اجتماعي شهردار قزوين نيز در ادامه به ترويج فرهنگ حفظ بافت تاريخي در بين شهروندان تاكيد و بيان كرد: شهروندان و برخي از دستگاه اجرايي هنوز ضرورت حفظ بافت تاريخي را احساس نكردند و براي آنها اطلاع رساني مطلوب نشده است.
وي افزود: نبود سيستم سليقه‌اي واحد براي حفظ بافت تاريخي باعث شده تصميمات نادرست براي حفظ بافت تاريخي شهر قزوين گرفته شود.
نورمحمدي با بيان اينكه اهميت حفظ بافت تاريخي در بين شهروندان موضوع ناشناخته‌اي است، بيان كرد: بايد در اين زمينه فرهنگ سازي مناسبي صورت گيرد.
خطيبي، عضو كارگروه "قزوين+20"  با تاكيد بر اينكه بايد براي حفظ بافت تاريخي از يك هماهنگي فكري برخوردار باشيم تا ايده‌ها در يك سمت به تحقق برسد، افزود: كارگروه "قزوين + 20" بايد تلاش كند ايده‌ها و نظرات را در يك سمت هماهنگ كند تا از موازي‌كاري ها دور باشيم.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط