پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۴

عرشيان، مدير عامل سازمان ترافيک شهرداري قزوين خبرداد؛

تغيير فازبندي و زمان بندي چراغ هاي راهنمايي تقاطع شهيد بابايي- بلوار معلم

فاز بندي و زمان بندي چراغ هاي راهنمايي تقاطع خيابان شهيد بابايي- بلوار معلم با هدف کاهش بار ترافيکي اين تقاطع تغيير يافت.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين؛ مدير عامل اين سازمان با اعلام خبر فوق، افزود: با توجه با اهميت فاز بندي و زمان بندي چراغ هاي راهنمايي در مديريت بهتر تقاطع هاي چراغ دار، چراغ هاي راهنمايي تقاطع خيابان شهيد بابايي- بلوار معلم از حالت چهار فاز به سه فاز تغيير يافت و ضمن اين که زمان بندي چراغ ها نيز بر اساس حجم ترافيک اصلاح شد.
وي با تاکيد بر اين که ترافيک موجود در تقاطع شهيد بابايي- بلوار معلم مازاد بر ظرفيت آن است، بيان کرد: علت عمده اين موضوع، محدوديت هاي ترافيکي اعمال شده در تقاطع بلوار مطهري- نوروزيان و همچنين پل غير همسطح نصر مي باشد.
مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين با اشاره به اين که چراغ هاي راهنمايي تقاطع شهيد بابايي- بلوار معلم به طور مرتب از سوي اين سازمان رصد مي شود، اعلام کرد: در صورت نياز با هماهنگي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين تدابير لازم جهت افزايش کارايي و ظرفيت اين تقاطع انجام خواهد گرفت.
اسماعيل عرشيان در ادامه افزود: هدف از فازبندي چراغ هاي راهنمايي، افزايش ايمني تردد از طريق جداسازي حرکت هاي وسيله نقليه از يکديگر و از عابران پياده مي باشد، به طوري که اين امر منجر به حداقل اثرات منفي در ظرفيت و تاخير تقاطع مي شود.
وي در پايان خاطر نشان کرد: با توجه به اين که در سامانه جديد در تقاطع هاي ياد شده، رويکرد شرقي و غربي در قالب يک فاز تعريف شده اند، در هنگام سبز شدن چراغ، عدم وجود تداخل مستلزم رعايت حق تقدم از سوي رانندگان است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط