چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۳

ظاهري، دبير كارگروه قزوين+20:

كيفيت زندگي شهرنشيني در شهر قزوين متحول مي‌شود

كيفيت زندگي شهرنشيني با بهره برداري از پروژه‌هاي كلاني كه توسط شهرداري قزوين در حال انجام است متحول مي‌شود.

 

دبير كارگروه قزوين+20گفت: كيفيت زندگي شهرنشيني با بهره برداري از پروژه‌هاي كلاني كه توسط شهرداري قزوين در حال انجام است ارتقاء مي‌يابد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ علي حسن ظاهري با بيان اينكه در حوزه عمراني به ويژه در 3 سال اخير اقدامات خوبي براي توسعه شهر در حال انجام است، افزود: پروژه‌هاي كه در راستاي توسعه شهر توسط شهرداري قزوين در حال انجام است با بهره برداري از آن قطعا شهروندان در زندگي روز مره با تحول خوبي مواجه خواهند شد.
وي اظهار كرد: با افتتاح پروژه هاي كلان به خصوص در زمينه حمل و نقل كه در دست اقدام است باعث خواهد شد زندگي شهروندان با بهبود مواجه شود و برخي از مشكلات شهري حل گردد.
ظاهري با بيان اينكه در صورتي كه پروژه‌هاي شهرداري بر اساس طرح‌هاي مصوب جامع، ترافيك و CDS  اجرايي شود از بهره برداري اين پروژه ها استفاده بهينه خواهيم داشت، بيان كرد: شهرداري قزوين در اجراي پروژه‌ها از نظرات مختلف كارشناسان در همه حوزه ها استفاده كند تا اين اتفاقات مهم به نفع شهر و شهروندان باشد.
دبير كارگروه قزوين + 20 ادامه داد: اجراي هر پروژه‌اي در هر جاي دنيا داراي جنبه‌هاي مثبت و منفي براي شهر است اما بايد سعي كرد جنبه‌هاي مثبت بيشتر از منفي باشد تا اجراي اين پروژه‌ها به نفع شهروندان باشد.
اين مسوول اضافه كرد: به نظر بنده روند پيشرفت پروژه ها در شهر قزوين با توجه به اينكه طبق برنامه زمان بندي و سيستم نظارت قوي در حال انجام مي‌باشد، خوب و قابل قبول است.
وي افزود: با توجه به ظرفيت‌هاي كه مديريت شهري قزوين دارد، مي تواند زمان اجراي پروژه‌ها را كوتاه تر كند.
ظاهري تصريح كرد: بايد به جاي اينكه دائما شهرداري را نقد كرد به شهرداري كمك كرد تا در مسير تحول قرار گيرد و فقط به جنبه‌هاي منفي اجراي پروژه‌ها متمركز نشد.
وي افزود: بايد شهرداري را براي اجراي پروژه‌هاي كلان كمك و همراهي كرد تا مديران از اجراي اين پروژه‌ها نترسند و با جرات بالا براي ادامه كار قدم بردارند.
دبير كارگروه قزوين + 20 بيان كرد: با همكاري و همدلي دستگاه‌هاي اجرايي و كارشناسان مي توان اشتباهات را برطرف كرد تا بتوانيم شاهد توسعه و آباداني شهر باشيم.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط