سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۲

خزائلي، مدير حوزه سرمايه گذاري شهرداري قزوين:

سرمايه گذاري در شهر قزوين با شيوه جديد سرمايه گذاري مشارکتي شهرداري‌هاي کشور متحول مي‌شود

با رونمايي شيوه نامه جديد سرمايه گذاري مشارکتي شهرداري‌هاي کشور تحول خوبي در سرمايه گذاري به خصوص در شهر قزوين اتفاق خواهد افتاد.

 

مدير حوزه سرمايه گذاري شهرداري قزوين گفت: با رونمايي شيوه نامه جديد سرمايه گذاري مشارکتي شهرداري‌هاي کشور در کارگروه دو روزه مديران سرمايه گذاري کلانشهرهاي کشور در هفته گذشته تحول خوبي در سرمايه گذاري ها به خصوص در شهر قزوين اتفاق خواهد افتاد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ علي رضا خزائلي كه در برنامه تلويزيوني پيام شهر سخن مي‌گفت، با اظهار اينكه شهرداري‌ها داراي 300وظيفه براي عمران، توسعه و آبادي شهر هستند، افزود: با توجه به وظايف متعدد مديريت شهري در برخي مواقع درآمدهاي شهرداري پاسخگوي هزينه‌ها نيست بر اين اساس مديريت شهري براي آباداني و توسعه شهر با شيوه هاي نوين براي سرمايه گذاري در شهر اقدام مي‌كند.
وي با اظهار اينكه تنوع سرمايه گذاري در شهر بسيار زياد است، گفت: ورود سرمايه گذار براي توسعه و آباداني شهر رونق اقتصادي شهر را به همراه دارد بر اين اساس مديريت شهري در برخي موضوعات تاكيدات بيشتري براي ورود سرمايه گذار دارد.
خزائلي با بيان اينكه طبق برنامه مصوب طرح جامع شهر، شهر قزوين در افق آينده بايد به يك شهر گردشگري، دانشگاهي، تاريخي، فرهنگي و تجاري تبديل شود، افزود: مديريت شهري بر اساس برنامه جامع شهر و نياز شهر، سرمايه گذاران را بيشتر به اهداف مورد نظر هدايت مي‌كند تا شهر قزوين به اين چشم انداز برسد.
مدير حوزه سرمايه گذاري شهرداري قزوين با بيان اينكه ورود سرمايه گذار براي اجراي پروژه‌هاي مورد نياز در شهر قزوين ارتقاء كيفيت زندگي در شهر را به همراه دارد، گفت: مديريت شهري قزوين شيوه هاي سرمايه گذاري در كشور را به طور كامل شناسايي كرده است و در حال حاضر شهرداري قزوين با سرمايه گذار با همه شيوه‌ها به خصوص شيوه هاي نوين وارد مذاكره با سرمايه گذار براي توسعه و آباداني شهر مي‌شود.
اين مسوول با اظهار اينكه شهرداري قزوين بسترهاي ورود سرمايه گذار را به شهر قزوين فراهم كرده است، گفت: براي ورود سرمايه گذار در شهر قزوين امنيت‌هاي لازم براي سرمايه گذار از لحاظ اجتماعي و اقتصادي فراهم شده است و جاي نگراني براي سرمايه گذار نيست.
مدير حوزه سرمايه گذاري شهرداري قزوين ادامه داد: توجيه اقتصادي اجراي پروژه‌ها با ورود سرمايه گذار قبل از اجرا بررسي شده است و بر اساس استانداردهاي كشور مطالعات اقتصادي انجام مي‌شود.
اين مسوول با اظهار اينكه مطالعات اقتصادي پروژه‌ها توسط شهرداري قزوين به چند زبان خارجي براي سرمايه گذاري بين المللي تهيه مي شود، افزود:  كنترل اجراي پروژه‌ها با ورود سرمايه گذار با حساسيت زيادي كنترل مي‌شود تا رونق اقتصادي شهر به همراه داشته باشد.
وي در ادامه با اشاره به احداث پاركينك طبقاتي در خيابان بوعلي توسط شركت سرمايه گذار گفت: اين پروژه در مساحت 3هزار و 200مترمربع در حال احداث است كه داراي 4طبقه مجتمع تجاري و 7 طبقه پاركينك مي باشد.
خزائلي افزود: اين پروژه در استان قزوين منحصر به فرد است و نياز پارك 853خودرو را تامين مي كند.
مديرحوزه سرمايه گذاري شهرداري قزوين با اظهار اينكه فضاي پارك مورد نياز در خيابان خيام و بوعلي به 400واحد نمي رسد، بيان كرد: اين پاركينگ بيش از نياز فعلي است و هم اكنون عمليات عمراني اين پروژه توسط شركت سرمايه گذار طبق برنامه ريزي در حال انجام است.
وي به ورود سرمايه گذار براي احداث مجتمع رفاهي و تفريحي در بوستان باراجين اشاره و بيان كرد: در حال حاضر اين مجتمع در بوستان باراجين در حال احداث است كه داراي امكانات 7هزار متر براي پاركينگ خودروها، 8هزار متر زمين بازي كودكان، نصب 30دستگاه بازي كودك و نصب 20دستگاه بازي بزرگسالان، امكانات خدماتي و 50سوئيت براي استراحت خانواده‌ها است.
خزائلي اضافه كرد: ورود سرمايه گذار در شهر قزوين براي اين پروژه‌ يكي از نيازهاي شهر قزوين بود كه علاوه بر رونق اقتصادي شهر قزوين امكانات رفاهي شهروندان افزايش مي يابد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط