دوشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۱

دبيرکارگروه ارتقاء فرهنگ ترافيک شهرداري قزوين خبرداد:

نامگذاري يک روز تحت عنوان عابر پياده

يک روز در سال از سوي کارگروه ارتقاء فرهنگ ترافيک شهرداري قزوين به نام «عابرپياده» نامگذاري مي شود.

 

 رضا مهبد، دبيرکارگروه ارتقاء فرهنگ ترافيک شهرداري قزوين گفت: چهارمين جلسه کميته ارتقاء فرهنگ ترافيک با حضور نمايندگاني از پليس راهور، معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين و سازمان هاي تحت نظارت اين معاونت شامل سازمان ترافيک، سازمان اتوبوسراني قزوين و حومه، پايانه هاي مسافربري ، سازمان مديريت و نظارت برتاکسيراني و کارشناسان ارشد ترافيک برگزارشد.
 
دبير کارگروه گفت : تهيه بسته هاي آموزشي و توجيهي روز قزوين که در شهريور ماه سال جاري برگزار مي شود، با همکاري سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين نيز از مواردي بود که در چهارمين جلسه کارگروه ارتقاء فرهنگ ترافيک تصميمات لازم در مورد آن اتخاذ شد.
 
وي اظهار کرد :اختصاص فيكسچرهاي تقاطع بهشت فاطمه براي انجام كارهاي تبليغاتي با موضوع ترافيك و ارتقاي فرهنگ ترافيكي شهروندان قزويني و ارسال پيام ترافيکي و جمله «آيا مي دانيد که....» براي شهروندان قزويني از ابتداي خردادماه سال جاري به صورت پيامك و هردو هفته يکبار از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين از مصوبات اين کارگروه بود.
ضمنا مقرر گرديد به منظور آموزش مربيان مهاد كودك شهر قزوين با هماهنگي پليس راهور برنامه ريزي جديدي براي آشنايي كودكان با فرهنگ ترافيك و شهروندي انجام گيرد.
 
مهبد يادآور شد: آماده سازي طرح برگه جريمه عابرپياده توسط نماينده پليس راهنمايي ورانندگي و ارائه آن در جلسه كميته ارتقا فرهنگ ترافيك، آماده سازي طرح هاي سه بعدي براي تبليغات بر روي بيلبورد، فيكسچرو پوستر توسط سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين براساس موضوعات ارائه شده توسط سازمان حمل و نقل و ترافيك، مشخص كردن محل و تعداد فيكسچرهايي كه در اختيار كميته فرهنگ ترافيك قرار مي گيرد از جمله مواردي بود كه در سومين جلسه كميته ارتقاء فرهنگ ترافيك در مورد آن ها تصميم گيري شد.
 
 
گفتني است برگزاري جلسات كميته در محل مركز كنترل ترافيك شهرداري قزوين، امكان سنجي توليدبازي هاي رايانه اي از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين، تهيه پيام ها وتصاوير ترافيكي توسط سازمان حمل و نقل و ترافيك ، تهيه 5000 نسخه بر وشور عابرپياده براي همايش عابرپياده از ديگر مواردي بود كه در اين جلسه در مورد آن ها تصميمات لازم اتخاذ شد.
 
پايان پيام
 
 

 

تصاویر مرتبط