یکشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۳۱

حق‌لطفي، معاون فني و عمراني شهرداري قزوين:

شهروندان در ساخت تقاطع‌هاي غيرهمسطح شهر قزوين به شهرداري كمك كنند

با احداث تقاطع‌هاي غيرهمسطح، شهر قزوين شاهد يک جراحي گسترده در حوزه‌ي بهبود عبور و مرور شهري است.

 

معاون فني و عمراني شهرداري قزوين گفت: با احداث تقاطع‌هاي غيرهمسطح در شهر قزوين شاهد يک جراحي گسترده در حوزه‌ي بهبود عبور و مرور شهري هستيم بنابراين بروز مشکلات ناشي از اين جراحي در شهر طبيعي و عادي مي‌باشد.
 
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ مسعود حق‌لطفي معاون فني و عمراني شهرداري قزوين با اظهار اينكه چرا شهروندان به موضوع ساخت تقاطع‌هاي غيرهمسطح با نگاه منفي و انتقادانه نگاه مي‌کنند، افزود: شهرداري تا وقتي در قزوين پلي احداث نکرده است توسط شهروندان گفته مي‌شود که قزوين فاقد تقاطع غيرهمسطح است ولي وقتي پروژه‌هاي اين چنيني در دستور کار قرار مي‌گيرد گوياي اين مطلب است که در وسط شهر يک جراحي بزرگ در حال انجام است و بنابراين مردم بايد به ما کمک کنند.
 
وي به چگونگي رفع مشکلات بروز يافته در حين ساخت اين تقاطع‌ها اشاره و بيان كرد: شهرداري قزوين در کنار دستگاه‌هايي نظير راهنمايي و رانندگي سعي کرده است تمامي تقاطع‌هاي غيرهمسطح را با ايمني و مقررات خاصي احداث کند به طوري که موظف است تابلوها و تجهيزات مربوط در مکان مشخص شده نصب شود و از سويي با توجه به کمبود نيرو در راهنمايي و رانندگي افرادي را در کنار برخي تقاطع‌ها مستقر كند.
معاون فني و عمراني شهرداري قزوين تصريح كرد: در برخي مسيرها که شاهد بروز ترافيک و مشکلاتي حين تردد خودروها هستيم و مامور راهنمايي و رانندگي حضور کمرنگي دارد بهتر است خود مردم کمي به قانون احترام بگذارند و با توجه تغييرات بروز پيدا کرده در مسير تردد كنند.
اين مقام مسوول اظهار كرد: شهرداري قزوين سعي دارد براي بازگشت شهر به روال عادي و رفاه بيشتر حال شهروندان، مدت زمان مساحت تقاطع‌ها را در دو ماه کاهش دهد و به 12 ماه برساند.
حق‌لطفي با اظهار اينكه شهرداري تنها به خاطر رفاه حال شهروندان اقدام به ساخت تقاطع غيرهمسطح در شهر  كرده است، گفت: به منظور بهبود عبور و مرور شهري به‌ويژه در برخي مسيرهايي که ظرفيت اندکي براي تردد خودروها دارند لازم است که تقاطع‌هايي احداث شود و اين مهم بايد در شهرها در دستور کار قرار بگيرد
وي ادامه داد: احداث تقاطع‌هاي غيرهمسطح در شهر قزوين علي‌رغم اينکه موجب تسريع در عبور و مرور شهري، کاهش بار ترافيکي در سال‌هاي آتي، تغيير سيما و منظر شهري مي‌شود، شکل‌گيري روند عمران شهري در مرکز استان را در پي خواهد داشت.
 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط