یکشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۳۱

به مناسبت بزرگداشت مقام زن صورت گرفت؛

تقدير از بانوان شهرداري قزوين

به مناسبت بزرگداشت مقام زن توسط رييس شوراي اسلامي شهر قزوين و شهردار قزوين از بانوان شهرداري قزوين تقدير شد.

 

رييس شوراي اسلامي شهر قزوين و شهردار قزوين به مناسبت بزرگداشت روز زن از زحمات بانوان شهرداري تقدير كردند.
 به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ همچنين به مناسبت اين روز معاونت اداري و مالي شهرداري قزوين، كميته بانوان شوراي اسلامي شهر قزوين و اداره روابط عمومي شهرداري قزوين از زحمات بانوان شهرداري قزوين تقدير كردند.
 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط