دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

بهرامی مدیر منطقه دو شهرداری قزوین خبر داد:

پیاده روسازی 525 متر از معابر ناحیه شهید بهشتی قزوین

بهرامی مدیر منطقه دو شهرداری قزوین گفت: فروردین ماه امسال در ناحیه شهری شهید بهشتی 525 متر پیاده‌روسازی و کفپوش آسفالت انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، بهرامی با اشاره به اقدامات انجام شده این منطقه شهری در فروردین ماه امسال، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در بهبود سیمای شهری و کیفیت معابر شهری موضوع پیاده‌رو سازی است که شهرداری منطقه دو قزوین سعی به انجام کامل آن داشته است.

وی افزود: منطقه دو شهرداری قزوین تلاش ویژه‌ای را برای توسعه و بهبود کیفیت پیاده‌روهای و کفپوش‌ها و همچنین آسفالت ناحیه شهری شهید بهشتی انجام داده است.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین عنوان کرد: برهمین اساس و براساس اطلاعات به ثبت رسیده، فروردین ماه امسال در ناحیه شهری شهید بهشتی 525 متر پیاده‌روسازی و کفپوش آسفالت انجام شده است.

بهرامی گفت: از این مقدار 430 مترمربع پیاده‌رو سازی آسفالت و 95 مترمربع در زمینه پیاده‌رو سازی کفپوش انجام شده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط