پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۸

ميزاني، سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري قزوين:

دومين مجسمه شهري در قديمي ترين ميدان قزوين نصب شد

دومين مجسمه با مقياس واقعي (يك به يك) با نگاه رفتارهاي اجتماعي و احيا خاطرات جمعي به همت سازمان زيباسازي در سبزه ميدان نصب شد.

 

سعيد ميزاني، سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري قزوين با اعلام خبر نصب دومين مجسمه شهري در سبزه ميدان گفت: پيرو پروژه توسعه مجسمه هاي شهري سازمان زيباسازي، مجسمه عكاس‌باشي به منظور بازتعريف و زنده كردن فضاهاي شهري (ميدان) و نزديك کردن سبزه ميدان به كاركرد واقعي خود در صده گذشته، در ميدان آزادي قزوين (سبزه ميدان) نصب شد.
ميزاني ادامه داد: شخصيت عكاس‌باشي با لباس و تجهيزات عكاسي دهه 20 و 30 شمسي يادآور خاطرات شهروندان قديمي و معرفي كننده فعاليت هاي پيشين براي نسل هاي جوانتر است.
سرپرست سازمان زيباسازي افزود: پس از اجراي نقاشي ديواري (ابتداي خيابان نادري)، اين اقدام در راستاي ساماندهي سبزه ميدان به عنوان قديمي ترين ميدان شهري قزوين در سال 1312 انجام گرفته است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط