پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۸

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين:

ايستگاه شماره دو خدمات شهري سازمان مديريت پسماند مكانيزه شد

مدير عامل سازمان مديريت پسماند از افتتاح پروژه مكانيزاسيون جمع آوري پسماند هاي شهري در محدوده ايستگاه شماره دو اين سازمان خبر داد.

 

 عباس عسگري اعتبار اجراي اين پروژه را يك ميليارد و 158 ميليون و 300 هزار ريال اعلام و بيان كرد: پس از مكانيزه نمودن كامل ايستگاه هاي؛ سه، چهار، پنج، شش و هفت از ايستگاه هاي هفت گانه خدمات شهري، سازمان مديريت پسماند اين بار محدوده ايستگاه شماره دو را مكانيزه و مخزن گذاري نمود.
وي خاطر نشان كرد: مخازن نصب شده 770 ليتري بوده و در مسير هاي اصلي تعبيه گرديده كه اميد است شهروندان با رعايت اصول صحيح تخليه زباله (به صورت كيسه هاي در بسته و رأس ساعت 9 شب)اين سازمان را در جمع آوري بهداشتي و هر چه بهتر زباله از سطح شهر و انتقال آن به جايگاه تخليه ياري نمايند.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري در خصوص دلايل اين اقدام گفت: اهميت كنترل و حفظ بهداشت محيط از يك سو و ضرورت بالا بردن سطح بهره وري سيستماتيك در كليه مراحل مديريت پسماند از سوي ديگر موجب گرديد تا سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين، استفاده از روش هاي نوين مديريت اجرايي پسماندهاي جامد را در اولويت برنامه هاي كاري خود قرار دهد.
عسگري در پايان ياداور شد: زباله ها در محدوده اي كه مخازن نصب شده است ديگر به صورت سنتي جمع آوري نمي شود و ساكنين اين محدوده بايد زباله هاي خود را داخل مخازن تخليه نماييد.
شايان ذكر است؛ محدوده ايستگاه شماره دو ا شمال به خيابان امام خميني (ره))، از شرق به خيابان هاي شهدا و راه آهن ، از جنوب به نسيم شمال و چوبيندر و از جنوب به ميدان حمل و نقل را شامل مي شود.
 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط