چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۷

همداني، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين:

مقدمات اوليه آماده سازي و نصب سيستمscats در مركز كنترل ترافيك قزوين فراهم شد

در جلسه اي با حضور آقاي" پيتر جکا" كارشناس ارشد سيستم scatsاز كشور استراليا مقدمات اوليه آماده سازي و نصب اين سيستم در مركزكنترل ترافيك قزوين از لحاظ سخت افزاري و نرم افزاري فراهم شد.

 

سيد مهدي يدي همداني گفت: معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين به منظور تجهيز 10تقاطع شهر قزوين به سيستم چراغ هاي هوشمند كنترل ترافيك وهمچنين تجهيز مركز كنترل ترافيك به سيستم scats اقدام به انعقاد قرار داد با شركت هوشمند ترافيك خاورميانه كرده است.
به گزارش روابط عمومي معاونت حمل ونقل وترافيک شهرداري قزوين؛ وي افزود : مدير عامل و اعضاي شركت هوشمند ترافيك خاورميانه پيرو قرار داد منعقد شده و پيگيري برگزاري دوره هاي آموزشي سيستم هوشمند scats و طراحي سيستم تقاطع ها كه از چند هفته قبل آغاز شده است ، در سالن جلسات مركز كنترل ترافيك شهرداري قزوين حضور پيدا كردند.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين اظهار كرد : همچنين در اين نشست مشاوره و رايزني هاي لازم در خصوص جانمايي و محل قرار گيري  رك وسيستمهاي سخت افزاري ونرم افزاري scats نجام گرفت.
همداني عنوان کرد: همچنين در سال جاري 16تقاطع ديگر شهر قزوين به سيستم چراغ هاي هوشمند کنترل ترافيک مجهز مي شوند.
وي يادآور شد: اين نشست با برگزاري جلسه پرسش و پاسخ در خصوص سيستم scats   و نرم افزار سيگنالينگ تقاطع ها به پايان رسيد.

پاياان پيام

تصاویر مرتبط