چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۷

نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

تصويب 186 پرونده در كميسيون طرح تفصيلي در سال 90

تعداد 186 پرونده در سال 1390 در كميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين مطرح و منجر به راي شد.

 

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: تعداد 186 پرونده در سال 1390 در كميسيون طرح تفصيلي مطرح و منجر به راي شد.
فرزانه نظري پور در اين خصوص اضافه كرد: تعداد 19 نقشه (تفكيك، تغييركاربري، خط پروژه) در جلسات كميسيون طرح تفصيلي مصوب و تعدادي از آنها امضا شد و مابقي در حال جمع آوري امضا مي باشد. 
وي بيان كرد: 95 درصد از مصوبات صادره در سال 1390 در نرم افزار كميسيون ماده پنج به روزرساني و مابقي در حال ثبت اطلاعات مي باشد.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با يادآوري اين که كتابچه مصوبات كميسيون طرح تفصيلي سال 1390 درحال تدوين مي باشد و همچنين با اعلام اين كه تعداد 87 پرونده با مساحت  زير 100 متر مربع، در جلسات كميته فني مسكن و شهرسازي مطرح و منجر به راي شد، اظهار كرد: 90 درصد از آراي صادره در كميته فني در سامانه نرم افزاري به روزرساني و مابقي در حال ثبت اطلاعات مي باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط