سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۶

گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

اتمام عمليات عمراني پروژه بلوار امام علي(ع) تا يک ماه آينده

اعتبار اجراي اين پروژه 12ميليارد ريال است که در سال گذشته 8ميليارد ريال هزينه گرديد.عمليات عمراني اين بلوار از ارديبهشت ماه سال گذشته آغاز شد و تا يک ماه آينده به اتمام خواهد رسيد.

مرحله آسفالت عمليات عمراني پروژه بلوار امام علي(ع) تا يک ماه آينده به اتمام مي‌رسد.

مدير منطقه سه شهرداير قزوين گفت: مرحله آسفالت عمليات عمراني پروژه بلوار امام علي(ع)، باند کندرو لاين شرقي تا يک ماه آينده به اتمام مي‌رسد.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ ناصر گنجي با بيان اينکه عمليات عمراني لاين غربي به اتمام رسيده و اکنون در مرحله اجراي دفع آب‌هاي سطحي مي‌باشد، افزود: مرحله آسفالت عمليات عمراني پروژه بلوار امام علي(ع)، باند کندرو لاين‌شرقي و قسمت پياده‌رو  لاين شرقي تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري به اتمام مي‌رسد.

وي با بيان اينکه عمليات عمراني اين بلوار از ارديبهشت ماه سال گذشته آغاز شد و تا يک ماه آينده به اتمام خواهد رسيد، گفت: اعتبار اجراي اين پروژه 12ميليارد ريال است که در سال گذشته 8ميليارد ريال هزينه گرديد.

مديرمنطقه سه شهرداري قزوين افزود: براي اجراي عمليات عمراني دفع آب‌هاي سطحي اين پروژه 2هزار و 500متر لوله گذاري انجام شده است.

اين مقام مسوول به مشخصات اين پروژه اشاره کرد و گفت: 2هزار و 500 متر طول مسير، 5/7 متر عرض کندرو، 5متر عرض پياده‌رو و دوچرخه‌سواري و 5/11متر عرض تندروي اين پروژه مي‌باشد.

وي بيان کرد: عمليات عمراني باند تندرو لاين شرقي اين پروژه مهم نيز به اتمام رسيده است.

گنجي با بيان اينکه اين پروژه در راستاي بهبود حمل و نقل منطقه سه شهرداري قزوين و رفاه حال شهروندان اجرايي شده است، اضافه کرد: عمليات عمراني پروژه بلوار امام علي از سال 89 آغاز شده است که امسال به اتمام خواهد رسيد.

پايان پيام  

تصاویر مرتبط