دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۵

مديرعامل سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين:

انتقال سه شنبه بازار به مكان جديد در آينده نزديك صورت مي گيرد

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين، از بررسي انتقال سه شنبه بازار از مكان فعلي به محلي جديد خبر داد.

 

مديرعامل سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري قزوين، با اعلام اين خبر، گفت: مكان فعلي سه شنبه بازار جهت كاربري عمراني در نظر گرفته شده كه اين مساله جا به جايي دستفروشان را به محل جديد ضروري تر مي نمايد.
حسين عمويي، با اشاره به اينكه هزينه تملك مكان جديد به ويژگي هاي آن بستگي دارد، تامين منافع دستفروشان، شهرداري و دسترسي آسان شهروندان به مايحتاج خود را از جمله ويژگي هاي در نظر گرفته شده مكان جديد جهت تملك برشمرد.
وي احداث سرويس بهداشتي، دفتر مديريت، نيروي انتظامي و كليه امكانات بهداشتي را براي مكان جديد ضروري دانست و گفت: اين امكانات در راه اندازي محل جديد لحاظ مي شود.
عمويي در پايان از نيروي انتظامي و واحد اجراييات مناطق شهرداري به عنوان واحدهايي ياد كرد كه مي توانند اين سازمان را در انجام اين مهم ياري مي كنند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط