دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۵

شاعري قائم مقام رياست سازمان محيط زيست كشور:

زباله هاي شهر قزوين به صورت بهداشتي دفن مي شود

مجتمع پردازش، بازيافت و دفن مهندسي –بهداشتي مجمدآباد كه يكي از پروژه هاي عظيم شهرداري قزوين، در حوزه مديريت پسماندهاي شهري به شمار مي رود به طور رسمي مورد بهره برداري قرار گرفت.

 

شاعري قائم مقام رياست سازمان محيط زيست كشور كه به مناسبت هفته زمين پاك به قزوين سفر كرده بود با همراهي حبيبي، معاون عمراني استاندار قزوين، عبدالعلي دربندي زاده، معاون خدمات شهري شهردار و عباس عسگري مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين، اين مجتمع فني و مهندسي را افتتاح كرد.
شاعري، قايم مقام رياست سازمان محيط زيست كشور در حاشيه اين مراسم به پيام شهر گفت: امروز در قزوين جشن مديريت پسماند را به طور كامل برگزار كرديم و با افتتاح اين دو خط، كه هر كدام ظرفيت پردازش 250 تن از زباله هاي شهري را دارد روزانه حدود 500 تن از پسماندهاي شهري استان مديريت مي شود.
وي با اشاره به اينكه از اين پس زباله هاي استان به طور كامل مورد پردازش قرار گرفته و از آسيب هاي ناشي از انباشت زباله در طبيعت نيز به طور چشمگيري كاسته مي شود، بيان كرد: اقدامات مشابهي در شهرهاي مشهد، اصفهان و تبريز نيز به مناسبت هفته زمين پاك در حال انجام است كه پيش بيني مي شود در شش ماهه اول سال جاري تمامي مراكز استان ها و كلان شهرهاي كشور اين عمليات را شروع كرده و درصدد هستيم در كليه شهرهاي كشور تا پايان سال 92 مديريت پسماند را به طور كامل  عملياتي كنيم، كه پيش بيني مي شود با اين اقدام براي 200 هزار نفر در سراسر كشور اشتغال زايي صورت گيرد.
شاعري ميزان سرمايه گذاري در مجتمع محمدآباد را 100 ميليارد ريال اعلام و اظهار كرد: اميدواريم با خط جديدي كه در آينده نزديك در استان قزوين راه اندازي مي شود گام موثري در مديريت كليه پسماندهاي ويژه صنعتي و كشاورزي برداشته شود.
وي اظهار كرد در كل كشور روزانه 50 هزار تن حجم توليد پسماندهاي خانگي، 400 تن پسماندهاي بيمارستاني و دهها هزارتن پسماندهاي كشاورزي است كه سازمان محيط زيست با همكاري وزارت جهد كشاورزي، بهداشت، صنايع و شهرداري ها امسال تمركز خود را بر روي مديريت پسماند گذاشته و تا بدين وسيله بتواند اين حجم عظيم پسماندهاي توليدي را به طور 100 درصد و در يك دوره دو الي سه ساله مديريت كند.
قائم مقام سازمان محيط زيست كشور در ادامه از امها و بي خطر سازي پسماندهاي بيمارستاني در 868 بيمارستان دولتي كشور تا پايان امسال خبر داد و اضافه كرد: عمليات بهداشتي دفع و دفن روي تمام پسماندهاي خانگي تا پايان سال 92 انجام مي شود تا هيچ زباله اي بدون اعمال روش هاي صحيح مديريت پسماند در طبيعت رها نشود.
وي همچنين تاكيد كرد: با هماهنگي هاي صورت گرفته با وزارت نيرو و صنايع روي تمامي پسمالندهاي كشاورزي، صنعتي و نيروگاهي برنامه ريزي كرديم و تا پايان امسال همه پسماندهاي ويژه را به صورت فني- مهندسي و با كمك فناوري هاي روز دنيا مديريت خواهيم كرد.
شايان ذكر است، مجتمع فني- مهندسي محمدآباد كار خود را با پردازش روزانه 50 تن زباله آغاز كرده است و پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري به ظرفيت واقعي خود يعني پردازش و بازيافت 500 تن از زباله استان در روز برسد.

 

تصاویر مرتبط