شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۳

صادقي، مدير منطقه يک شهرداري قزوين:

مجوز حفاري پياده روي خيابانهاي تهرانقديم و امام خميني (ره) از 15 خرداد متوقف مي شود

با توجه به اجراي پروژه بازسازي و ترميم پياده روي، مجوز حفاري پياده روي خيابانهاي تهران قديم و امام خميني (ره)از 15 خرداد91 متوقف مي شود.

 

مدير منطقه يک شهرداري قزوين گفت: مجوز حفاري پياده روي خيابانهاي تهرانقديم و امام خميني (ره) 15 خرداد متوقف مي شود .
 
فرامرز صادقي افزود: از آنجائي که اين منطقه شهرداري در نظر دارد با هدف رفاه شهروندان نسبت به بازسازي و ترميم پياده روي خيابانهاي تهرانقديم و امام خميني (ره) از تاريخ 15 خرداد امسال اقدام نمايد، شهروندان و کسبه اين محورها در صورتي که قصد حفاري پياده رو به منظور اقدام عمراني ملک خود را دارند ، مي توانند نسبت به دريافت مجوز از اين شهرداري و اتمام کار خود در کوتاه ترين زمان اقدام کنند
وي ادامه داد: در صورتي که اين دسته از شهروندان و کسبه پس از تاريخ اعلام شده نسبت به درخواست خود اقدام نمايند ، هيچ گونه مجوزي براي حفاري صادر نخواهد شد.
 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط