پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۱۴

شفيعي، مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين:

آتش نشانان قزوين قهرمان شنا کارگران استان شد

تيم شناي سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين به مقام قهرماني مسابقات کارگران استان قزوين دست يافت.

سيد علي شفيعي مديرعامل سازمان آتش نشاني قزوين افزود: تيم آتش نشاني با کسب 6 عنوان اولي ، 4 عنوان دومي و 5 عنوان سومي با کسب 144 امتياز عنوان قهرماني مسابقات شناي کارگران به مناسبت روز جهاني کارگر را کسب کرد.

گفتني است : در پايان نتايج ذيل بدست آمد.

گروه سني زير 30 سال :

حسين محمدي  مقام اول 50 متر قورباغه – مقام سوم 50متر کرال سينه

حسين مبارک آبادي  مقام سوم 50 متر قورباغه

فتح اله ياربيگي مقام سوم 50 متر کرال پشت

گروه سني 30 تا 40 سال :

حميدرضا ململي  مقام اول 50 متر کرال سينه – مقام اول 50 متر کرال پشت

مجيد قانع  مقام اول 50 متر قورباغه – مقام دوم 50 متر کرال سينه

قدير موسي خاني  مقام سوم 50متر کرال پشت

رضا شيخلر مقام دوم 50 مترکرال پشت – مقام سوم 50متر قورباغه

گروه سني بالاي 40 سال :

محمد قرباني  مقام دوم 50 متر کرال پشت

در 25×4 مختلط امدادي :

آقايان حسين محمدي – حسين مبارک آبادي – مجيد قانع – حميدرضا ململي   مقام اول تيمي

در 25×4 ازاد امدادي :

آقايان حسين محمدي – حسين مبارک آبادي – مجيد قانع – حميدرضا ململي   مقام اول تيمي

نتايج تيمي :

تيم سازمان آتش نشاني قزوين     با امتياز   144 مقام اول

تيم شهرداري                            با امتياز    105 مقام دوم

تيم نيرومحرکه                          با امتياز     50 مقام سوم

تيم آپادانا سرام                        با امتياز     47 مقام چهارم

شايان ذکر است سازمان آتش نشاني در زمينه غواصي نيز فعاليت چشمگيري داشته و بيش از 30 غواص تمرينات آماده سازي خودرا براي شرکت در حوادث ، مانورها و مسابقات انجام مي دهند.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط