سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۱۲

رهبري منش،معاون طرح و برنامه شهرداري قزوين:

تحليل پرسش سوم از پرسشنامه سنجش رضايت شهروندان

يكي از خدمات شايان ذكر در 3 سال اخير ، سرپوشيده نمودن انهار و كانال سازي جهت دفع آبهاي سطحي است .

رهبري منش،معاون طرح و برنامه شهرداري قزوين  گفت:  يكي از خدمات شايان ذكر در 3 سال اخير، سرپوشيده نمودن انهار و كانال سازي جهت دفع آبهاي سطحي است .

وي افزود: شهرداري قزوين در راستاي پياده سازي الزامات سيستم مديريت زيست محيطي ISO14001 ، رعايت بهداشت محيط ، كنترل بوي بد جوي ها ، زيباسازي منظر شهري و در نهايت دستيابي به شرايط مطلوب براي شهروندان در هنگام پياده روي ، با اهميت ويژه اي موضوع دفع آبهاي سطحي را در دستور كار خود قرار داده است که با سرپوشيده نمودن انهار علاوه بر تحقق موارد مذكور ، مساحت مفيد معابر نيز افزايش مي يابد كه در آسايش شهروندان در هنگام عبور و مرور تأثير بسزايي دارد.

رهبري منش همچنين اذعان نمود كه عليرغم بهبود 2/2 درصدي سطح رضايت از دفع آبهاي سطحي با كانال سازي ، احداث و لايروبي جوي ها و جداول در سال 90 نسبت به سال 89  در مقايسه با حجم کار انجام شده، شهروندان اين موضوع را يكي از نيازهاي شهر دانسته و خواستار افزايش فعاليت در اين زمينه هستند.

 

تصاویر مرتبط