دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۱۱

نصرتي، شهردار قزوين:

بايد نمودهاي خوشنويسي در قزوين به چشم بخورد

راديوشهر به عنوان يک کانال راديويي مختص شهرداري قزوين با پوشش دادن به اخبار و رويدادهاي دوسالانه در اختيار اين رخداد بين المللي خواهد بود.

 

ايلنا: مسعود نصرتي، شهردار قزوين با تحسين دوسالانه به عنوان رويدادي مهم و تاثيرگذار براي مجموعه? استان قزوين و تشکر از برگزار کنندگان اين جشنواره توجه به هرچه بهتر برگزاري اين دوسالانه را از اهداف شهرداري قزوين دانست و گفت: در بسياري موارد تک بعدي بودن جواب نمي دهد. صرف اينکه بگوييم ما پايتخت خوشنويسي ايران هستيم جوابگو نيست بلکه بايد به طور منظم روي اين موضوع کار کرد تا با آسيب شناسي برخي موارد و تلاش متصديان امر، جايگاه ويژه  قزوين را در اين هنر به همگان اثبات کنيم.
به گزارش ايلنا از قزوين؛ نصرتي ضمن اشاره به دغدغه هاي فرهنگي شهرداري قزوين افزود: چند مدت ماه است که در سربرگهاي شهرداري قزوين شعاري به عنوان قزوين شهر چهار انبيا (ع)، چهارمين حرم اهل بيت (ع) و پايتخت خوشنويسي ايران قيد شده است که با وجود حجم بالاي مکاتبات شهرداري قزوين، تلاشي است در جهت معرفي گنجينه هاي قزوين.
شهردار قزوين تاکيد کرد: بايد طوري رفتار کنيم که نمودهاي خوشنويسي در شهر قزوين فراوان به چشم بخورد، اين موضوع باعث خواهد شد هم ساکنان شهر قزوين نسبت به توان بالاي خوشنويسي شهر خود به خودباوري برسند و هم مسافراني که به قزوين عزيمت مي کنند با اين پتانسيل بالاي فرهنگي و هنري آشنا شوند.
 نصرتي گفت: نهم شهريور به نام روز قزوين نامگذاري شده است و اين موضوع مجال مناسبي براي شهرداري قزوين است تا با پرداختن بيش از پيش به هنر خوشنويسي، در اين حرکت فرهنگي و هنري سهم به سزايي داشته باشد.
شهردار قزوين حمايت همه جانبه خود را در بعد تبليغات دوسالانه اعلام کرد و از پشتيباني تبليغاتي ارگانهايي مانند سازمان زيباسازي و سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين خبر داد.
وي همچنين به راديوشهر اشاره کرد که روز 13ارديبهشت ماه افتتاح خواهد شد و اذعان داشت: راديوشهر به عنوان يک کانال راديويي مختص شهرداري قزوين با پوشش دادن به اخبار و رويدادهاي دوسالانه در اختيار اين رخداد بين المللي خواهد بود.
 نصرتي درباره زيبايي شناسي و استفاده از ظرافت هاي هنر خوشنويسي در فضاهاي شهري، همياري همه مسوولين و مردم استان را راهکار اين موضوع دانست و گفت: هرگز نبايد از کار کردن در اين مورد که براي ارتقاي فرهنگي قزوين مفيد و موثر است خسته شويم.
دبير دومين دوسالانه بين المللي خوشنويسي ايران گفت: بهره گرفتن از اين توان فرهنگي و گردشگري متناسب با روحيه هنر والاي خوشنويسي است و بدون شک اين امر موجب رونق بخشيدن به فضاي دوسالانه خواهد شد.
 محمدحسين شفيعي ها در نشست با شهردار قزوين راه حل ها و موارد مشارکتي طرفين براي برگزاري مطلوب اين رويداد مهم و بين المللي که ارديبهشت و خرداد سال جاري در قزوين برگزار خواهد شد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 وي ضمن تشکر از همراهي صميمانه شهرداري قزوين جهت همکاري در فراهم نمودن مقدمات برگزاري دوسالانه افزود: اميدواريم با وجود شرايط جديد براي دوسالانه دوم، اين جشنواره با کيفيت مطلوبتري نسبت به دوره  پيش برگزار شود.
 دبير دومين دوسالانه بين المللي خوشنويسي ايران همچنين به پايتختي خوشنويسي اشاره کرد و ادامه داد: خوشبختانه قزوين به عنوان دبيرخانه دايمي دوسالانه  بين المللي خوشنويسي ايران تثبيت شده است و بسياري از هنرمندان کشور قزوين را به عنوان پايتخت اين هنر مي شناسند.
 در ادامه احمد پيله چي قزويني، علي اکبر پگاه و سيدعلي فخاري از اساتيد برجسته خوشنويسي قزوين به بيان ديدگاه هاي خود پرداخته و معطوف کردن توان فرهنگي و تمرکز مديريتي قزوين را به هنر خوشنويسي به عنوان پايتخت اين هنر، مهم دانسته و توجه بيشتر مسوولين استاني را جهت بهره گرفتن از اين هنر در سطح استان را خواستار شدند.
 
پايان پيام 

تصاویر مرتبط