یکشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۱۰

گنجي ، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

امسال کيفيت اجراي طرح روکش آسفالت معابراصلي متفاوت خواهد بود

در سال جاري 70هزار مترمربع از معابر اصلي روکش آسفالت خواهد شد، کيفيت اجراي طرح روکش آسفالت در سال جاري نسبت به سال گذشته کاملا متفاوت است.


کيفيت اجراي طرح روکش آسفالت معابراصلي در سال جاري نسبت به سال گذشته ارتقاء خواهد يافت.

مديرمنطقه سه شهرداري قزوين گفت:  کيفيت اجراي طرح روکش آسفالت معابراصلي در سال جاري نسبت به سال گذشته ارتقاء خواهد يافت و کاملا متفاوت خواهد بود.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ ناصر گنجي با بيان اينکه در سال جاري 70هزار مترمربع از معابر اصلي روکش آسفالت خواهند شد، اظهار کرد: کيفيت اجراي طرح روکش آسفالت در سال جاري نسبت به سال گذشته کاملا متفاوت است، چراکه امسال براي اجراي اين طرح مهم يک مشاور مخصوص براي نظارت اجراي طرح روکش آسفالت انتخاب شده است.

گنجي بيان کرد: در سال جاري براي اجراي طرح روکش آسفالت معابر اصلي 8 ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است.

وي اظهار کرد: با نصب و خريد کارخانه جديد آسفالت انتظار اين است در اجراي طرح روکش آسفالت از نظر کيفيت شاهد تحول خوبي باشيم.

مديرمنطقه سه شهرداري قزوين با بيان اينکه امسال همچنين براي اين طرح از مصالح مرغوب شن و ماسه استفاده خواهد شد، گفت: اجراي طرح روکش آسفالت معابر کوچه‌هاي ميعاد و ميلاد کوثر، حکمت 58، 61، 50، 52، نوروزيان و خيابان اصلي ضلع جنوب انصارالحسين در سال جاري در دستور کار قرار دارد.

گنجي افزود: همچنين معابر باند تندروي بلوار امام خميني(ره) ضلع شرقي وغربي، باند تندروي صياد شيرازي ضلع شرقي و غربي نيز براي اجراي طرح روکش آسفالت در دستور کار قرار دارند.

وي با بيان اينکه از اول خرداد ماه  اجراي اين آغاز خواهد شد، بيان کرد: اجراي اين طرح با کيفيت مناسب يکي از خواست‌هاي شهروندان است و براي جلب رضايت شهروندان مديريت شهري تلاش خود را خواهد کرد که به نحو احسن اين طرح را اجرايي کند.

 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط