شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۹

مديرعامل سازمان بهسازي و نوسازي شهر قزوين خبر داد؛

اتمام بدنه سازي هتل ايران

مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين از اتمام پروژه بدنه سازي هتل ايران با اعتبار دو ميليارد و 500 ميليون ريال خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين؛ عليرضا خزايلي در اين خصوص گفت: اين اقدام متعاقب دستور شهردار قزوين و در راستاي بهبود سيما و منظر شهري و همچنين حفظ و احياي تاريخ شهر صورت گرفت.
وي با اشاره اين كه اين پروژه توسط واحد عمراني سازمان نوسازي و بهسازي اجرا شد، اضافه كرد: پروژه مذكور در طول مدت سه ماه به اتمام رسيد.
مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين ادامه داد: با توجه به اين كه خيابان سپه به عنوان قديمي ترين خيابان ايران، با گذر زمان از مركز توجهات دور مانده بود، نوسازي و بهسازي مجدد آن مي تواند روحي دوباره به كالبد شهر بدمد.
خزايلي در پايان اظهار اميدواري كرد: با انجام پروژه هايي از اين دست، علاوه بر احياي بافت هاي تاريخي شهر، موجبات رضايت شهروندان و مسوولان فراهم آيد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط