یکشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳

توسط كميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين صورت گرفت؛

صدور مجوز حفاري براي سازمان آمار و فناوري اطلاعات و مركز كنترل ترافيك شهرداي قزوين

به گزارش مديريت هماهنگي امور اجرايي شهر در اولين جلسه كميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر در 20 فروردين ماه نسبت به صدور مجوز حفاري براي ايجاد بستر مخابراتي مركز كنترل ترافيك شهرداري قزوين اقدام شد.

 

عليرضا هنرور افزود: در سال جاري به منظور تسريع در روند اجرايي پروژها ي اجرايي شهر . كميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر در اولين فرصت نسبت به تشكيل جلسه اقدام نمود تا دستگاههاي متقاضي حفاري در سطح شهر زمان مناسب و كافي براي انجام پروژها ي عمراني خود داشته باشند به طوري كه اين پروژها قبل از فرا رسيدن فصل بارندگي و سرما به پايان برسد و مشكلي براي شهروندان در فصل بارش پيش نيايد.
 
جانشين شهردار در كميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر گفت: بر اين اساس مركز كنترل ترافيك شهرداري قزوين به منظور توسعه زير ساخت مخابراتي مركز كنترل ترافيك شهرداري قزوين از مسير چهار راه خيام ، چهار راه عدل، فردوس شمالي تا تقاطع فلسطين را با اخذ مجوز حفاري از كمسيون اقدام خواهد كرد.
 
مشاور عمراني شهرداري اظهار داشت : سازمان آمار و فناوري اطلاعات شهرداري قزوين نيز به منظور توسعه زير ساختهاي مخابراتي و اتصال مركز كنترل ترافيك شهرداري قزوين به مركز صدا و سيماي قزوين از تقاطع غير همسطح عمران تا انتهاي بلوار امام خميني "ره" ( نوروزيان )  با اخذ مجوز از كميسيون نسبت به حفاري اقدام خواهد كرد.
 
هنرور در پايان اظهارکرد: هماهنگي پروژه هاي اجرايي در كميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين براي مجموعه شهرداري نيز همانند ساير دستگاههاي خدمات رسان الزامي است.همچنين با توجه به افزايش قيمت ها ي قير و ساير مصا لح مصرفي در مرمت مسيرهاي حفاري ادارات خدمات رسان به گونه اي برنامه ريزي داشته باشند كه ميزان حفاري آنها با اعتبارات ريالي پروژها همخواني داشته باشد در هنگام ترميم با شكل مواجه نگردند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط