سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۷

توسط اداره درآمد شهرداری قزوین انجام می شود؛

آغاز ممیزی بودجه درآمدی مصوب سازمان های وابسته شهرداری در سال 1402

حاج نصراله ئی معاون مالی و اقتصادی شهرداری قزوین از آغاز ممیزی بودجه درآمدی مصوب سازمان های وابسته شهرداری قزوین در سال 1402 توسط اداره درآمد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری قزوین؛حاج نصراله ئی معاون مالی و اقتصادی شهرداری قزوین با اعلام این خبر افزود:به منظور نظارت و بررسی وضعیت درآمدی سازمانهای تابعه شهرداری و تحقق کدهای درآمدی در بودجه سال 1402 و همچنین برنامه ریزی جهت دستیابی به درآمدهای پایدار، برای نخستین بار ممیزی درآمدی سازمانها در دستور کار اداره درآمد قرار گرفت.

 

حاج نصراله ئی در ادامه خاطرنشان کرد: با عنایت به ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و با توجه به اینکه سازمان های تابعه شهرداری در بودجه سال 1402 دارای ردیف های درآمدی مشخص می باشند، به منظور تحقق منابع درآمدی و انطباق آن با قانون مذکور و برآورد بودجه پیشنهادی سال 1403 وجلوگیری از انحرافات احتمالی، ممیزی درآمدی سازمان های تابعه شهرداری در دستور کار اداره درآمد شهرداری قزوین قرار گرفت.حاج نصراله ئی معاون مالی و اقتصادی شهرداری قزوین با اعلام این خبر افزود: به منظور نظارت و بررسی وضعیت درآمدی سازمانهای تابعه شهرداری و تحقق کدهای درآمدی در بودجه سال 1402 و همچنین برنامه ریزی جهت دستیابی به درآمدهای پایدار، برای نخستین بار ممیزی درآمدی سازمانها در دستور کار اداره درآمد قرار گرفت.

 

انتهای پیام/


 

تصاویر مرتبط