دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

همزمان با هفته بسیج؛

پایگاه بسیج شهید آقاکاشی در سازمان تاکسیرانی افتتاح شد

پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامرضا آقاکاشی (ویژۀ فعالین و رانندگان بار و مسافر درون شهری قزوین) افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین؛ همزمان با هفتۀ بسیج، پایگاه مقاومت بسیج شهید غلامرضا آقاکاشی با حضور فرماندۀ ناحیۀ مقاومت سپاه امام حسن (ع)، فرماندۀ حوزۀ مقاومت بسیج شهدای اصناف و بازاریان قزوین و تعدادی از تاکسیرانان در سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین افتتاح شد.

 پایگاه مذکور  ویژۀ فعالین و رانندگان بار و مسافر درون شهری قزوین است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی یادآور شد: شهید آقاکاشی از تاکسیران ناوگان تاکسیرانی قزوین بود که در هنگام مبارزات مردم ایران علیه نظام ستم شاهی به خیل شهدای سرفراز و گلگون کفن انقلاب پیوست.

پایان پیام

تصاویر مرتبط