یکشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۸

نشست هم انديشي در معاونت ترافيک با هدف بررسي معضلات اين حوزه برگزار شد

نشست هم انديشي در معاونت حمل و نقل و ترافيک با هدف بررسي معضلات اين حوزه برگزار شد.

 

در ابتداي جلسه، مهدي نورمحمدي مشاور فرهنگي اجتماعي شهردار، حوزه حمل و نقل و ترافيک را از حوزه هاي پرکار و پر مسئوليت شهرداري دانست و اظهار اميدواري کرد با رعايت قوانين راهنمايي و رانندگيتوسط شهروندان، شاهد شهري آرام، کم ترافيک و کم حادثه باشيم. وي فرهنگ سازي و دادن آموزش هاي شهروندي را در رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و پيشگيري از حوادث بسيار موثر دانست و اظهار اميدواري کرد که اجراي طرح هاي مهندسي و فرهنگي، منجر به اصلاح فرهنگ رانندگي و بهبود نسبي ترافيک شهر شود. وي با اشاره به مطالبات فرهنگي شهردار از سازمان هاي مختلف شهرداري در خصوص فرهنگ سازي و آموزش هاي شهروندي افزود: با توجه به تردد 5000 تاکسي و 220 اتوبوس در سطح شهر، زمينه بسيار خوبي براي آموزش هاي شهروندي از طريق تاکسي و اتوبوس وجود دارد و با برنامه ريزي لازم مي توان از اين قابليت بهره برداري کرد.
 
در ادامه جلسه، دکتر همداني معاون حمل و نقل و ترافيک شهردار افزود: حوزه حمل و نقل با تمامي مردم شهر در ارتباط است و اجراي برنامه هاي مهندسي و فرهنگي مناسب از سوي اين حوزه، باعث ارتقاي فرهنگي شهروندان مي شود. وي يکي از اقدامات مهندسي مناسب را نصب دوربين کنترل سرعت در شهر دانست و افزود: نصب اين دوربين ها نقش مهمي در کاهش تخلفات رانندگي داشته است، زيرا آمار کشته هاي شهري و تعداد تخلفات نسبت به گذشته کاهش يافته است. وي افزود: در حال حاضر، 7 دوربين ثبت تخلف در سطح شهر نصب شده که قصد داريم تا پايان سال، دوربين هاي ديگري را نيز به اين تعداد اضافه کنيم.
 
همداني در ادامه سخنان خود به نقش سازنده اقدامات فرهنگي اشاره کرد و افزود: فقط با مهندسي نمي توان شهرها را  ساخت، بلکه توجه به مباحثي همچون فرهنگ سازي و آموزش، نقش مهمي در اصلاح رفتارهاي اجتماعي دارد.
وي حوزه ترافيک را داراي ابزارهاي مناسبي براي آموزش هاي شهروندي دانست و بدنه تاکسي ها و اتوبوس ها، محوطه ترمينال ها و امکانات مرکز کنترل ترافيک را از ابزارهاي فرهنگ سازي در حوزه ترافک برشمرد و اظهار اميدواري کرد استفاده از اين ابزارها، منجر به نتايج مطلوب در حوزه آموزش شهروندي شود.
همداني با اشاره به راهکار کشورهاي پيشرفته در آموزش هاي شهروندي افزود: در کشورهاي پيشرفته، با به نمايش درآوردن فيلم رفتارهاي نابسامان رانندگان متخلف، استفاده از افراد محبوب جامعه براي آموزش، تشريح تبعات جاني و مالي رفتارهاي ناپسند رانندگي براي مردم، استفاده از کودکان براي کنترل رفتارهاي بزرگسالان و اعمال قانون، به اصلاح فرهنگ شهروندي مي پردازند.
وي خاطرنشان کرد که هم زمان با ارتقاي فرهنگ شهروندان، بايد فرهنگ عوامل اجرايي نظير: پيمانکاران، پليس راهنمايي و رانندگي و رانندگان ارتقا يابد.
وي در ادامه سخنان خود، به نقش مهم سازمان فرهنگي ورزشي در فرهنگ سازي در جامعه اشاره کرد و افزود: اين سازمان با توجه به بودجه و امکاناتي که در اختيار دارد، اگر فعاليت خود را صرفا در امور شهروندي متمرکز نموده و از ورود به حوزه هايي همچون ارشاد، سازمان تبليغات اسلامي و ... پرهيز نمايد، مي تواند تاثير بسيار مهم تري در زمينه آموزش شهروندي داشته باشد.
گفتني است در اين نشست، مدير عامل سازمان تاکسيراني و سرپرست طرح و برنامه سازمان تاکسيراني نيز حضور داشتند و به اظهار نظر درباره برخي از معضلات فرهنگي حوزه خود پرداختند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط