یکشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۸

هنرور، رئيس كميسيون هماهنگي امور اجراي شهر قزوين خبرداد:

تهيه نقشه GISتاسيسات زير سطحي دستگاه و احداث تونل مشترك شهري

کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين از ابتداي سال 89 شروع به فعاليت و برنامه ريزي کرد و در عرصه اي قدم نهاد که دغدغه هميشگي مديران شهري و دستگاه هاي مختلف دولتي و غير دولتي در امر خدمات رساني و مهم تر از همه شهروندان بوده است.

 

کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين از ابتداي سال 89 شروع به فعاليت و برنامه ريزي کرد و در عرصه اي قدم نهاد که دغدغه هميشگي مديران شهري و دستگاه هاي مختلف دولتي و غير دولتي در امر خدمات رساني و مهم تر از همه شهروندان بوده است و آن همان حلقه گمشده در ايجاد هماهنگي و همراهي تمام مجموعه ها و دستگاه هاي سطح شهر با يکديگر و در يك كلام تبلور مديريت متحد شهري است.
آنچه که زماني براي هر شهروند قزويني به ايده آلي دست نيافتني در اجراي پروژه هاي عمراني، حفاري و ارايه انواع خدمات شهرنشيني تبديل شده بود با ابتکار شهرداري و با تبعيت از قانون منجر به تشکيل اين کميسيون با همراهي مناسب دستگاه ها و نهاد هاي خدماتي سطح شهر شد.
اين کميسيون در سال 90 با تشکيل 11 جلسه اصلي و علاوه بر آن 71 جلسه در قالب کميته ها و کارگروه هاي مختلف و تصويب 68 مصوبه خود اقدام به ايجاد هماهنگي و تعامل هرچه بيشتر بين دستگاه ها و در نهايت کاهش تعارض، تضاد ها و ناهماهنگي هاي آزار دهنده در سطح شهر كرده است تا جايي که تبديل به مامني قابل اعتماد براي تمامي نهادها جهت پيشبرد هر چه سريع تر اهداف خود با کم ترين هزينه ريالي و زماني شده است.
اکنون پيام شهر، گزارشي از آخرين جلسه اين کميسيون در سال جاري پيش روي شما قرار داده، جلسه اي که در آن موارد لازم جهت هماهنگي بيش تر و گسترده در سطح شهر نه تنها براي سال آتي بلکه در حد چشم اندازي چندين ساله مطرح شد که طرح تهيه نقشه تاسيسات زيرزميني دستگاه ها و نيز احداث تونل مشترک شهري در زمين جهت عبور دادن تمام اين تاسيسات خدمات رسان از درون آن و در نتيجه حذف عمليات حفاري به طور کامل از آن جمله است. طرحي که به رويايي غير ممکن در بسياري از شهرها و حتي کلان شهرهاي ايران تبديل شده است و امروز در قزوين پرونده عملياتي شدن آن روي ميز مديران شهري، دولتي و بخش خصوصي قرار گرفته است.
در اين جلسه عليرضا هنرور اعلام کرد: بيش از 85 درصد مصوبات کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر در سال 90 عملي شده كه در مقايسه با سال 89 از پيشرفت مناسبي در مشارکت اعضاي کميسيون اين گروه و ميزان بالاي هماهنگي بين دستگاه ها برخوردار بود.
رييس کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين خاطر نشان کرد: در سال 90، يازده جلسه در اين کميسيون برگزار شد که به تعامل و هماهنگي هرچه بيش تر دستگاه هاي خدمات رسان با بخش مختلف شهرداري و با هدف کاهش فرايند استعلام ها براي حفاري و کليه طرح هاي در حال اجرا در سطح شهر و با هدف تامين رضايت شهروندان پرداخت.
هنرور يادآور شد: برخي از نهاد ها مانند آب منطقه اي، ميراث فرهنگي و شرکت تامين زير ساخت ها ي شركت مخابرات متقاضي عضويت در اين کمسيون بودند که از اين پس پذيراي نمايندگان تام الاختيار آنها جهت هماهنگي و تعامل بيش تر در پروژه هاي در حال انجام در سطح شهر هستيم.
وي با بيان اين که مسوول ستاد حوادث غير مترقبه استانداري حمايت مالي خود را از دستگاه هاي خدمات رسان در صورت مشارکت در تهيه نقشه تاسيسات زير سطحي شهر به صورت متمرکز ودر محيط GIS، اعلام کرده است، گفت: از آن جا که تهيه اين نقشه و احداث تونل مشترک مستلزم هزينه بالا است نياز به مشارکت تمام دستگاه ها مي باشد.
هنرور پس از ارايه گزارش کار سال جاري اين کميسيون اظهار کرد: يکي از مسايلي که دغدغه کاري كميسيون در سال جاري محسوب مي شد، عدم حضور مرتب نماينده تام الاختيار نيروي انتظامي و ديگري عدم اختيارات تام نمايندگان دستگاه ها در جلسات بود که باعث فاصله گرفتن از روند هماهنگي مطلوب و ايده آل مي شد، اگر چه نيروي انتظامي با معرفي سرهنگ توحيدي براي سال آينده مساله خود را حل كرده و همچون گذشته همراهي و تعامل مناسب خواهد داشت.
وي همچنين در خصوص تصفيه حساب شهرداري با تمام دستگاه ها خدمات رسان اذعان کرد: بيش از 90 درصد حساب هاي شهرداري در سال 90 با شرکت آب و فاضلاب و 100 درصد حساب هاي شرکت توزيع نيروي برق و مخابرات تصفيه شده و شرکت گاز نيز تنها بايد تکليف حساب هاي خود با منطقه يک را مشخص کند چرا که شهرداري آمادگي انجام هر چه زودتر اين امور را دارد.
هنرور از پيوستن سرهنگ رضايي به عنوان مدير سامانه137 شهرداري قزوين به اين کميسيون خبر داد و گفت: 137 پل ارتباط مردم با شهرداري است که خواست و نيازهاي خود را از اين خط به شهرداري منتقل مي کنند و البته بخش اعظم درخواست ها مربوط به دستگاه هاي خدمات رسان بوده و عمده مسايل نيز مربوط به حفاري هاي پروژه هاي اجرايي آن دستگاه ها در سطح شهر است.
علي صراف، مدير امور آب و فاضلاب شهرستان قزوين و نماينده شرکت آب و فاضلاب در کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر نيز در اين جلسه با تشکر از همکاري شهرداري مناطق، در خصوص مشارکت دستگاه متبوع خود در طرح تهيه نقشه تاسيسات زير سطحي گفت: بهتر است سهم ريالي هر يک از دستگاه ها مشخص شود تا بتوانيم براي بودجه سال آتي برنامه ريزي کنيم، چرا که اگر اين رقم بيش از پنج درصد بودجه سالانه ما باشد، امکان تقبل هزينه وجود ندارد.
صراف ادامه داد: بايد توجه شود که در تهيه اين نقشه يكپارچه در محيط GIS، تمام موارد اطلاعاتي مورد نياز شرکت آب و فاضلاب در آن ديده شده و به مجري طرح جهت تهيه اعلام شود.
وي در ادامه در خصوص تونل مشترک نيز گفت: طبق قانون همه دستگاه ها بايد نسبت به انجام و مشارکت در آن اقدام کنند که در اين مورد نيز در صورت مشخص شدن سهم ريالي، جهت امکان برنامه ريزي براي اين نهاد همکاري خود را اعلام مي کنيم.
مدير آب و فاضلاب شهرستان قزوين در اين جلسه خطاب به نماينده نيروي انتظامي، خواستار حضور اين نيرو جهت تسهيل در انجام طرح ها شد و گفت: در صورت حضور نيروي انتظامي امکان هماهنگي نهايي و قطعي جهت انجام طرح هاي دستگاه ها به وجود مي آيد تا در حين کار، انرژي پيمانکار صرف دريافت مجوز اين نهاد نشود، بدين شكل نه تنها از توقف كار جلوگيري مي كنيم بلکه با سرعت بيش تري آن را پيش مي بريم.
صراف افزود: اگر انجام پروژه در طول فصل سرما ممنوع است چرا شهرداري خود اقدام به انجام طرح هاي عمراني مي کند و باعث مي شود که هنگام پاسخ دستگاه ها به شهروندان مبني بر ممنوعيت فعاليت در فصل سرما از سوي شهرداري، آنان در مقام بازخواست بگويند پس چرا شهرداري خود فعاليت هايش را انجام مي دهد.
همچنين حسين بهزادپور، مدير منطقه دو شهرداري قزوين در اين نشست، کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهري را عامل موثري در افزايش وفاق و همدلي بين دستگاه ها، توسعه و پيشرفت روز افزون شهر و تحقق مديريت متحد شهري دانست.
جاهد کاظمي مدير امور برق شهرستان قزوين نيز در اين نشست خطرنشان کرد: شرکت توزيع نيروي برق همکاري لازم را در تهيه نقشه هاي تاسيسات زيرزميني خواهد داشت به شرط آن که سهم ريالي مشخص و داده هاي مورد نياز اين شرکت در آن ديده شود.
کاظمي در خصوص احداث تونل مشترک گفت: گويا احداث تونل مشترک به عهده شهرداري است و پس از ساخت آن مي تواند طبق ظوابط مبالغي از نهاد هايي که از آن استفاده مي کنند مانند اجاره بها دريافت کند، به ويژه که اين شرکت چندان نيازي به حفاري ندارد و مشارکت در احداث تونل براي اين شرکت مقرون به صرفه نيست.
هنرور در پاسخ، توضيح داد: بر اساس قانون نه تنها احداث اين تونل وظيفه شهرداري نيست بلکه هر يک از دستگاه هاي خدمات رسان به جز شرکت گاز موظف و مکلفند که در احداث اين تونل مشترک همکاري کنند.
در اين نشست صالحي رييس اداره ناحيه گاز قزوين نيز با تاييد مشارکت خود در تهيه نقشه تاسيسات زير سطحي، خواستار مشخص شدن هزينه آن جهت طرح در هيات مديره شرکت گاز براي تصويب شد و در عين حال خاطر نشان کرد: از سوي ديگر در خصوص احداث تونل مشترک شهري، عبور لوله هاي گاز از اين تونل ممنوع مي باشد، بنابر اين تعهدي براي اين شرکت وجود ندارد.
وي بخشي از درخواست هاي خود را مبني بر هماهنگي جهت انجام پروژه ها با مديريت مناطق سه گانه شهرداري در اين جلسه عنوان و پيگيري کرد.
سمسارها به عنوان نماينده شرکت مخابرات نيز در اين جلسه با يادآوري اين که شرکت مخابرات وابسته به بخش خصوصي است، گفت: از تهيه نقشه هاي تاسيسات زيرسطحي پس از مشخص شدن برآورد هزينه حمايت مي کنيم اما در خصوص تونل مشترک با توجه به هزينه بالاي آن و همچنين حفاري کم تر شرکت مخابرات نسبت به ساير نهادها، ترجيح به ادامه روش هاي سنتي و نيمه سنتي خود داريم اما باز هم اگر شرايط احداث آن مانند طول مسير تونل، محل احداث و هزينه ها مشخص شود مي توان تصميم نهايي را بر اساس آن اتخاذ کرد.
فرامرز صادقي مدير منطقه يک شهرداري قزوين نيز در اين نشست با اشاره به افزايش هماهنگي ها در انجام طرح با شکل گيري کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر يادآور شد: طي 15 سال گذشته مديران و نهادهاي مربوط به حفاري ها تغيير چنداني نکرده است و همان افراد در حال انجام وظيفه هستند، پس چطور است که همچنان اين تعامل و هماهنگي به حد مطلوب نرسيده است، به ويژه که گاه مشاهده مي شود برخي دستگاه ها هنوز بدون مجوز اقدام به حفاري مي کنند.
وي ادامه داد: براي افزايش هماهنگي از سال آينده تنها به دستگاه ها و نهادهاي مربوطه مجوز حفاري مي دهيم و از ارايه مجوز به اشخاص حقيقي تحت هر عنوان معذوريم.
صادقي با اشاره به حفاري هاي اضطراري شرکت آب و فاضلاب، خواستار ترميم اين گونه حفاري ها به صورت پيوسته و بدون فاصله زماني و با ابلاغ به پيمانکاران شد و افزود: لازم است که پس از اتمام حفاري از پرکردن محل حفر شده با گل و لاي قبلي خودداري شود چرا که باعث نشست و تکرار آسيب ديدگي و حفاري مجدد در همان محل مي شود.
مدير منطقه يک شهرداري قزوين همچنين با اين توصيه که ترميم حفاري هاي اضطراري با سرعت صورت بگيرد تا باعث نارضايتي شهروندان و انتقال اين نارضايتي به شهرداري نشود، خطاب به دستگاه هاي حفار، افزود: در عقد قرارداد با پيمانکاران براي هريک از مراحل حفاري، پيوستگي زماني را در نظر بگيريد تا بين مراحل، فاصله ايجاد نشود و زمينه رنجش خاطر همشهريان فراهم نگردد.
ناصر گنجي مدير منطقه سه شهرداري قزوين نيز در اين نشست خاطر نشان کرد: اگرچه سطح هماهنگي ها در سطح شهر افزايش يافته اما نبايد به آن قانع باشيم بلکه بايد تلاش بيش تري براي دست يابي به هماهنگي مطلوب انجام دهيم.
وي با تاکيد بر اينکه کارنامه کاري امسال دستگاه ها و شهرداري در امر تعامل قابل قبول در مقايسه با سال 89 است، اظهار کرد: بهتر است از معايب و نواقص کار و تجارب کسب شده درسال جاري درس بگيريم و آنها را در سال آتي تبديل به نقاط قوت و مزيت کنيم.
گنجي در ادامه شرکت توزيع نيروي برق را مخاطب قرار داد و اظهار کرد: در خصوص طرح هايي که شرکت برق براي شهرداري انجام مي دهد، با وجود واريز سريع حق الزحمه از سوي شهرداري، جابه جايي تيرهاي برق بسيار زمان بر و طولاني است که باعث از دست رفتن فرصت مناسب براي اجراي طرح ها و تحميل هزينه اضافي به شهرداري مي شود که لازم است اين مشکل هر چه سريه تر رفع شود.
محمد رضا عظيمي، به عنوان نماينده مدير کل ستاد بحران و حوادث غير مترقبه استانداري قزوين نيز در اين جلسه گفت: هريک از دستگاه ها هر چه سريع تر فهرست داده هاي مورد نياز خود را که بايد در نقشه هاي تاسيسات زيرسطحي لحاظ شود، اعلام کنند تا کميسيون نسبت به برآورد هزينه آن تا پايان سال جاري اقدام کند، در اين صورت استانداري در سال آينده مي تواند نسبت به تامين بخشي از اعتبار آن اقدام کند.
وي همچنين درخواست کرد: شهرداري گزارش کار لازم را در چگونگي هزينه کرد اعتبارات و پرداختي ها از سوي استانداري ارايه کند تا امکان ادامه تعامل وجود داشته باشد.
هنرور در پاسخ به نماينده استانداري تقاضا کرد: براي دريافت گزارش کار در نامه نگاري ها، رونوشتي به کميسيون ارايه شود تا اين مجموعه پي گيري لازم را براي اخذ و ارسال گزارش کار از نهادهاي زيرمجموعه شهرداري به استانداري انجام دهد.
در اين نشست مهرزاد پرهيزکاري به عنوان نماينده ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نيز حضور يافت و گفت: آنچه که از آن به عنوان اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي ياد مي شود در عين حال که زمان بر نيست بلکه باعث حضور کارشناس مربوطه در حين انجام عمليات حفاري مي شود تا در صورت برخورد به آثار تاريخي امکان راهنمايي پيمانکار، نگهداري و ثبت آن وجود داشته باشد.
وي افزود: با وجود حضور نماينده اين سازمان در جلسات کميسيون با مناطق که بيش تر منطقه يک مخاطب آن است هماهنگي جايگزين استعلام مي شود اما براي آن نياز است که تاريخ شروع پروژه حفاري به ميراث فرهنگي اعلام شود.
حسن نصيري نماينده شرکت آب منطقه اي نيز در اين جلسه اعلام همکاري دستگاه متبوع خود را با کميسيون هماهنگي اعلام کرد.
عباس عسگري مشاور امور اجتماعي شهردار و مدير عامل سازمان مديريت پسماندهاي شهري نيز در اين جلسه گفت: در سال آينده رويکرد اجتماعي همه طرح هاي شهرداري بررسي مي شود تا نياز و خواست هاي مردمي را در اجراي طرح ها به مسوولين و دستگاه ها اعلام کنيم.
وي از دستگاه هاي خدمات رسان درخواست کرد: در حين حفاري و ترميم، محل جايگاه سطل هاي زباله از بين مي رود که بهتر است اين موارد به پيمانکاران تذکر داده شود، همچنين در هنگام اجراي حفاري ها در محل علايم هشدار و خطر نصب شود تا مانع بروز سانحه شود.
سرهنگ رضايي مدير سامانه 137 شهرداري قزوين يکي ديگر از حاضران در اين نشست بود که گفت: همه دستگاه ها در فعاليت هاي خود يک هدف اصلي و اساسي دارند و آن جلب رضايت شهروندان است که به طور اعم در دستور کار قرار مي گيرد چرا که همه طرح ها براي فراهم کردن رفاه، آسايش و رضايتمندي شهروندان انجام مي شود.
وي افزود: بسياري از فعاليت هاي عمراني شهرداري و دستگاه هاي خدمات رسان با هزينه هاي زياد انجام شده اما با ناديده گرفتن جزيياتي در پايان کار، مثل عدم تميز کاري محل انجام پروژه، باعث نارضايتي شهروندان و مخدوش کردن تاثير انجام طرح مي شود.
وي از راه اندازي سامانه 137 در هفته پاياني سال جاري خبر داد و گفت: اين سامانه در گذشته فعال بوده اما نواقصي در روند آن مانع از ادامه کار شد، اکنون با استفاده از اين تجارب، شهرداري اقدام به راه اندازي مجدد اين سامانه کرده است که با توجه به تماس هاي شهروندان با اين مرکز که شامل تمام خدمات شهري است و نه شهرداري و در نتيجه بخش اعظم آن مربوط به دستگاه هاي خدمات رسان مي شود، بهتر آن است که نماينده و شيوه ارتباطي مستقيم از سوي اين نهادها به سامانه 137 معرفي شود تا تمام نيازهاي شهروندان را از اين مسير، از تمام دستگاه ها پي گيري و نتايج آن نيز به مردم گزارش داده شود.
وي با تاکيد بر اينکه در صورت کامل بودن چرخه ارتباط بين؛ مردم، سامانه 137 و دستگاه ها و برعکس آن، خدمات دهي و پاسخگويي به معناي واقعي امکان پذير مي شود، خاطر نشان کرد: در صورت برقراري چنين تعاملي اعتماد متقابل شهروندان و شهرداري و دستگاه هاي خدمات رسان افزايش مي يابد و در نهايت هدف اصلي همگان که رضايت شهروندان است تحقق مي يابد.
خورشيدي از اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين نيز با اشاره به افتخار آفريني مردم در انتخابات اخير گفت: مردم ايران بهترين ملت ها، هم در عصر کنوني و هم نسبت به صدر اسلام هستند که با کم ترين توقع، بيش ترين افتخار آفريني را مي کنند و در تمام صحنه ها آگاهانه حضور مي يابند؛ بنابر اين بايد حق آنها آن طور که شايسته اين ملت است از سوي نهادهاي دولتي و مسوول مانند دستگاه هاي خدمات رسان و شهرداري ادا شود.
وي با تاييد سخنان سرهنگ رضايي در جلب رضايت شهروندان گفت: در صورت توجه به جزييات و ظريف کاري هر پروژه بازخورد مناسبي از شهروندان را شاهد خواهيم بود و با فراموشي آن نيز باعث نارضايتي عده زيادي از مردم و در نهايت هدر رفتن تمام زحمات يک طرح خواهيم شد.
وي با اشاره به برخي اظهار نظر هاي مبني بر کمبود نيرو و بودجه جهت ارايه خدمات بهتر گفت: مديريت يعني يافتن راه کار جهت ارايه خدمات مناسب با وجود تمام مشکلات كه عبور از آن با تعامل و افزايش همکاري و هماهنگي ها بهتر ميسر مي شود.
پوريا غلامي نماينده مديريت بحران و حوادث غيرمترقبه استانداري نيز در اين نشست از نمايندگان سازمان هاي خدمات رسان خواست: هر دستگاه شرح خدمات مورد نظر خود را كه نياز است در نقشه تاسيسات زيرسطحي در محيط GIS لحاظ شود، در اسرع وقت به بانک اطلاعات کميسيون هماهنگي اعلام کند تا به مشاور جهت برآورد قيمت اوليه ارجاع داده شود.
وي ادامه داد: پس از تهيه نقشه تاسيسات زير سطحي و در صورت احداث تاسيسات جديد، افزودن اطلاعات آن به نقشه اصلي بايد درهمان قالب اصلي صورت بگيرد تا قابل استفاده براي تمام کارشناسان و در تمام بخش ها باشد.
غلامي تاکيد کرد: کارشناسان دستگاه ها در دوره هاي آموزشي پيشرفته كه براي تهيه و به روز کردن نقشه هاي تاسيسات زيرزميني دستگاه ها برگزار مي شود شركت کنند تا اطلاعات و مهارت لازم را در اين زمينه کسب کنند.
سلطان محمدي نماينده معاونت عمران در شهرداري قزوين نيز در اين نشست با تشکر نهاد متبوع خود از شرکت آب و فاضلاب به دليل همکاري مناسب جهت جابه جايي تاسيسات زير سطحي خود در طرح هاي مختلف شهري، گفت: اگر شرکت توزيع نيروي برق نيز در جابه جايي تير برق ها همکاري مناسب تري داشته باشد سرعت انجام طرح هاي عمراني شهرداري منطقي خواهد بود.
سرهنگ توحيدي نماينده نيروي انتظامي نيز در اين جلسه از حضور نماينده اين نهاد به صورت منظم در جلسات کميسيون و کارگروه هاي سال آينده خبر داد.
در پايان هنرور از نصب نرم افزار صدور مجوز حفاري تحت وب در پورتال شهرداري خبر داد و گفت: متقاضيان حفاري حتي زيرمجموعه هاي مختلف شهرداري مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي شهرداري نسبت به اعلام درخواست حفاري خود اقدام کنند.
وي خاطر نشان کرد: با معاونت ترافيک و حمل و نقل شهرداري قزوين هماهنگ شده است که تمام آيين نامه هاي ترافيکي تا پايان سال به اين کميسيون و از آن طريق به تمام دستگاه ها ابلاغ شود تا از سال آينده با رعايت اين آيين نامه ها طرح هاي عمراني و خدماتي شهرداري و ساير دستگاه هاي خدمات رسان اجرايي شود.
رييس کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين از دستگاه هاي خدمات رسان درخواست کرد: براي اجراي طرح هاي خود در سال آينده اولويت با طرح هاي نيمه کاره سال جاري در حوزه آب وفاضلاب شهري مانند خيابان مجاهد ومحدوده هادي آباد باشد.
وي افزود: هريک از دستگاه ها در اعلام ميزان حفاري پروژه هاي اجرايي خود، تا حد ممکن آماري واقع بينانه، مستند و قطعي به دبيرخانه كميسيون ارايه دهند.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط