شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۰

سازمان آتش نشاني قزوين با مشارکت آموزش و پرورش برگزار مي کند

آموزش موارد ايمني چهارشنبه آخر سال در مدارس

با هماهنگي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني قزوين کارشناسان اين سازمان براي آموزش موارد ايمني چهارشنبه آخر سال در مدارس قزوين حضور مي يابند.

 

مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين گفت: با توجه به فرا رسيدن مراسم چهارشنبه پايان امسال و به منظور پيشگيري از وقوع حريق و حوادث ناگوار ناشي از برگزاري نامناسب اين مراسم و آشنا نمودن کودکان با خطرات احتمالي اين مراسم با هماهنگي بعمل آمده با سازمان آموزش و پرورش ، کارشناسان اين سازمان در 30 مدرسه مدارس راهنمايي و ابتدايي مناطق يک و دو آموزش و پرورش حضور مي ياند و آموزش مي دهند.
سيد علي شفيعي با تشکر از همکاري مردم در جهت کاهش خطرات اين مراسم ، ابراز اميداواري کرد: با تعامل بيشتر دستگاهها شاهد به حداقل رسيدن خطرات و حوادث مربوط به اين مراسم در سطح شهر باشيم.
شفيعي در خصوص ديگر برنامه هاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين گفت: کليه خودروها و نيروهاي اين سازمان در مراسم چهارشنبه پايان سال بصورت آماده باش بسر مي برند.
وي ادامه داد : تکثير CD لوح فشردهو بروشورهاي آموزشي، حضور کارشناسان در مدارس و ادارات و نصب پلاکارد و بنرهاي هشدار دهنده و آموزشي از ديگر برنامه هاي سازمان در خصوص مراسم چهارشنبه سال است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط