یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

حافظی:

تهیه طرح اجرایی کندروی ناحیه شهری مشعلدار به پایان رسید

حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: تهیه طرح اجرایی کندروی ناحیه شهری مشعلدار به درخواست منطقه یک شهرداری به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت:با توجه به لزوم ایمن سازی دسترسی ناحیه شهری مشعلدار از معبر قزوین بوئین زهرا،تهیه نقشه های اجرایی کندروی مشعلدار مطابق طرح فاز یک ساماندهی که توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تهیه و به تصویب اداره کل راهداری استان قزوین رسیده است به انجام رسید.

 

این مسئول گفت:با اجرای این طرح ورودی و خروجی به این ناحیه منفصل کاملا تعریف شده و مطابق ضوابط طرح هندسی خواهد بود که موجب افزای افزایش سطح ایمنی معبر و کاربری های حاشیه می شود.ایمنی به عنوان یک فاکتور تأثیرگذار بر سطح کیفیت زندگی موجب افزایش زیست پذیری ناحیه شهری خواهد شد. از دیگر دست آوردهای این طرح می توان به کاهش مخاطرات مسیر اصلی نیز اشاره کرد.

 

انتهای پیام/

تصاویر مرتبط