پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۱

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين:

اقدامات نوروزي ترافيکي از 10 اسفندماه سال جاري آغاز شد

اقدامات نوروزي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين با اعتبار 4ميليارد ريال از 10 اسفندماه سال جاري آغاز شد.

 

اسماعيل عرشيان، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: اقدامات نوروزي سازمان حمل و نقل وترافيک شهرداري قزوين با اعتبار 4ميليارد ريال از اول اسفندماه سال جاري آغاز مي‌شود و تا پايان فروردين ماه سال آينده ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين؛ عرشيان مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين با بيان اينکه طرح مذکور با هدف افزايش ايمن سازي ورودي هاي معابراصلي سطح شهر خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه با آغاز سال جديد و حضور مسافران نوروزي، چهره شهر تغيير يافته و فعاليت‌هاي ترافيکي شهروندان افزايش مي‌يابد، افزود: اقدامات نوروزي در راستاي ايمني ترافيک که همان حفاظت حداکثري از انسان، محيط زيست و وسايل نقليه است که منجر به اقدامات فوق مي‌شود.
عرشيانبا بيان اينکه اقدامات نوروزي با توجه به اهميت موضوع ايمني ترافيک در دست اقدام قرار گرفته است، بيان کرد: يکي از مهمترين اقداماتي که در اين ايام با توجه به اهميت آن اجرايي مي‌شود اجراي خط کشي هاي طولي، رنگ آميزي گذرگاه هاي برجسته و محل عبور عابرين پياده و نيز اجراي شابلون مسيرهاي دوچرخه شهري مي‌باشد.
مديرعامل سازمان ترافيک و حمل و نقل شهرداري قزوين به مسيرهاي که طرح خط‌کشي طولي انجام خواهد شد اشاره کرد و گفت: خط‌کشي طولي در بلوارهاي آيت‌اله خامنه‌اي، ابوترابي، جمهوري اسلامي، ميرزا کوچک‌خان و نسيم شمال و ساير معابر اصلي شهر اجرايي خواهد شد.
اين مسوول با بيان اينکه امسال براي اجراي خط کشي طوليبه طول 210کيلومترو خط کشي عرضي عابر پياده 2500متر مربع خواهد شد.
عرشيان اضافه کرد: با توجه به اهميت اجراي طرح خط‌کشي طولي براي اجراي به موقع و با کيفيت آن، اين پروژه توسط 2 گروه به صورت شبانه روزي انجام مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه اين سازمان به عنوان دستگاه نظارتي بر فعاليت‌هاي پروژه مهم سال نظارت دارد،تاکيد کرد: اجراي طرح مذکور با همکاري شهروندان مي‌تواند به خوبي اجرايي شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط