چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۰

توسط دبيرخانه كميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر اخذ شد؛

برنامه هاي سال 91 دستگاههاي خدمات رسان شهر قزوين

براساس دستورالعمل شوراي اسلامي شهر قزوين، كليه موسسات متقاضي حفاري بايد برنامه هاي سال آتي خود را به دبيرخانه كميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر ارسال نمايند تا در كميته فني و هماهنگي پروژه ها و كميته حفاري مناطق مورد بررسي قرار گيرد.

 

دبيركميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر گفت: براساس ماده چهارم دستورالعمل نحوه صدور و كنترل مجوز حفاري مصوب شوراي اسلامي شهر قزوين، كليه موسسات متقاضي حفاري بايد برنامه هاي سال آتي خود را در ابتداي آذرماه هر سال به دبيرخانه كميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر ارسال نمايند تا در كميته فني و هماهنگي پروژه ها و كميته حفاري مناطق مورد بررسي قرارگيرد.
احمد درگاهي افزود: دبيرخانه كميسيون با جمع آوري كليه برنامه ها، آنها را در جلسه كميسيون مطرح و بعد از تصويب به كميته هاي حفاري مناطق 3 گانه و معاونتها شهرداري ابلاغ مي نمايد تا هماهنگي هاي لازم جهت انجام برنامه ها و پروژه هاي مناطق با برنامه هاي دستگاههاي خدمات رسان به عمل آيد.
وي گفت: برنامه هاي تمامي دستگاههاي خدمات رسان شهر قزوين در بهمن ماه سال جاري اخذ گرديد كه بر اين اساس و بنا بر اعلام شركت آب و فاضلاب استان، اين شركت در سال 91 جهت اصلاح و توسعه شبكه و انشعابات آب و فاضلاب شهر قزوين جمعاً 64كيلو متر حفاري در سطح شهر خواهد داشت. همچنين اداره گاز ناحيه قزوين حدود 5كيلومتر، شركت مخابرات حدود20كيلومتر و شركت توزيع برق شهرستان قزوين نيز حدود 20كيلو متر حفاري خواهند داشت.
درگاهي در پايان اظهار داشت: برنامه ها و پروژه هاي اعلام شده توسط دستگاههاي خدمات رسان توسط دبيرخانه كميسيون به تمامي مناطق 3 گانه شهرداري، معاونت فني و عمراني، معاونت حمل و نقل و ترافيك اعلام شده تا سازمانها و مناطق سه گانه شهرداري نسبت به تاخر و تقدم برنامه هاي خود با برنامه هاي دستگاههاي خدمات رسان برنامه ريزي هاي لازم را به عمل آورند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط