سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۹

گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

95 درصد از اقدامات عمراني واحد اماني منطقه سه شهرداري قزوين به اتمام رسيد

امسال 2ميليارد ريال براي اجراي پروژه هاي عمراني توسط واحد اماني منطقه سه شهرداري قزوين پيش بيني شده بود.

ناصر گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: واحد اماني منطقه سه شهرداري قزوين در سال جاري با اتمام 95درصد از فعاليت هاي عمراني خود 2ميليارد ريال هزينه کرده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ گنجي با بيان اينکه امسال توسط واحد اماني اين منطقه در 10ماه اول سال جاري  275 متر طول پل فلزي نصب، هزار و 220مترمربع بستر سازي، هزار و 304 مترمکعب جابجايي مصالح و 726 مترمربع بتن ريزي در پياده رو، جهت آبهاي سطحي، کف اتاق و سالن  شده است، بيان کرد: در مدت زمان مشابه نيز 130مترمربع موزاييک و 929 متر طول جدول و کانيو توسط اين واحد نصب و مرمت شده است.

وي با تشريح اينکه در 10 ماه اول سال جاري نيز 298 نهر آب احداث و مرمت شده  و همچنين 79 دال بتني، 62متر طول جدول سنگي و 14 صفحه فلزي نصب شده است، افزود: دريچه فلزي در 10ماه اول سال جاري نيز 66 مورد در اين منطقه نصب گرديده است و همچنين در اين مدت 62مترمربع سنگ کاري و 54 مترمربع سيمانکاري توسط واحد اماني انجام شده است.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين ادامه داد: در مدت مشابه فوق نيز توسط واحد اماني 28 مورد نيوجرسي نصب و 47مترمربع اجراي فنس شده است.

اين مقام مسوول اضافه کرد: مهم ترين وظيفه واحد اماني اجراي پروژه هاي عمراني جزيي است که امسال براي اين اقدامات 2ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده بود و تاکنون 95 درصد از عمليات برنامه ريزي شده اجرايي گرديه است.

وي بيان کرد: در اين مدت نيز 105مترمربع لکه گيري و روکش آسفالت توسط اين واحد انجام شده است و نيز 458مترمربع جاليز نصب و مرمت گرديده است.

 

تصاویر مرتبط