دوشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۸

گنجي ، مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد:

افزايش سطح اشغال تا 70 درصد براي پلاک هاي واقع در دوربر گردان در خيابان 20متري شرقي – غربي پونک

مدير منطقه سه شهرداري قزوين از تصويب و ابلاغ طرح افزايش سطح اشغال تا 70درصد براي پلاک هاي واقع در دوربر گردان در خيابان 20متري شرقي – غربي پونک خبر داد.

ناصر گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: طرح افزايش سطح اشغال تا 70درصد براي پلاک هاي واقع در دوربر گردان در خيابان 20متري شرقي – غربي پونک در کميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين به تصويب رسيد و به منطقه سه شهرداري قزوين ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ گنجي با بيان اينکه موقعيت ملکي اين مصوبه در شهرک پونک، خيابان مرادي است، بيان کرد: کاربري اين مصوبه تجاري – مسکوني و کاربري درخواستي در  اين مصوبه افزايش سطح بوده است.

گنجي با اشاره به اينکه در اين مصوبه تراکم مجاز 150درصد، سطح اشغال مجاز 60درصد و تعداد طبقات مجاز 3 طبقه مي‌باشد، تصريح کرد: تقاضاي اين مصوبه بعد از بحث و بررسي و نظر کميته فني با احداث بنا حداکثر تا همبادي پلاک هاي همجوار يا 70 درصد سطح اشغال  صرفا براي پلاک هاي واقع در دور برگردان، مشروط به اينکه از همبادي پلاک مجاور پيشروي نکنند موافقت شد و مصوبه آن به اين منطقه ابلاغ گرديد.

 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط