یکشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۷

منجم، رئيس اداره روابط عمومي شهرداري قزوين:

ميزان ارايه اطلاعات به شهروندان از آخرين اقدامات مديريت شهري افزايش يافته است

با همکاري رسانه‌ها در 11 ماه سال جاري، 5 هزار و 777 خبر از شهرداري قزوين و سازمان هاي وابسته در رسانه‌هاي استاني و کشوري انعکاس يافته است.

 

رئيس اداره روابط عمومي شهرداري قزوين گفت: با تعامل مستمر با رسانه‌ها در 11 ماه سال جاري، 5هزار و 777 خبر ، گزارش توليدي و پوششي در رسانه‌هاي مکتوب و مجازي اعم از استاني و کشوري از عملکرد شهرداري قزوين و سازمانهاي وابسته انعکاس يافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته است.
عليرضا منجم با تشريح عملکرد واحد اطلاع رساني و ارتباطات رسانه‌اي اداره روابط عمومي شهرداري قزوين در راستاي همکاري با رسانه هاي گروهي جهت انعکاس اخبار، بيان کرد: در بهمن ماه سال جاري 579 خبر و 27 آگهي در رسانه‌هاي گروهي استاني و کشوري و ضميمه هاي آن منتشر شده است که اين آمار نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيري داشته است.
 
وي با بيان اينکه خبرگزاري ايرنا با انعکاس 563، خبرگزاري ايلنا با 511 ، خبرگزاري مهر با 373  و خبرگزاري فارس با 321 خبر به ترتيب بيشترين همکاري را در 11 ماه سال جاري با مجموعه شهرداري قزوين و سازمانهاي وابسته در انعکاس اخبار و اطلاع رساني از آخرين اقدامات مديريت شهري داشتند، افزود: در بخش هفته نامه‌هاي استان قزوين، هفته نامه حديث قزوين با انعکاس 155 خبر، هفته نامه مينودر با 119 خبر، هفته نامه تابان با 77خبر و هفته نامه تاک قزوين با 75 خبر بيشترين همکاري را در اطلاع رساني با اين مجموعه در همين مدت داشتند.
 
منجم همچنين به انعکاس 462 خبر در روزنامه ولايت قزوين اشاره و بيان کرد: ضميمه روزانه و استاني روزنامه ايران با عنوان "ايران زمين" با انعکاس 300 خبر ، ضميمه هفتگي روزنامه همشهري با انعکاس 132 خبر ، ضميمه ماهنامه روزنامه کار و کارگر با انعکاس 74خبر و ضميمه روزنامه جام جم با انعکاس 69 خبر بيشترين همکاري را با اين مجموعه شهرداري قزوين در امر اطلاع رساني داشتند.
 
اين مسوول با بيان اينکه همچنين در 11 ماهه اول سال جاري روزنامه‌هاي سراسري فرهيختگان، جمهوري اسلامي، اطلاعات و دنياي اقتصاد به تزتيب با انعکاس 81، 52، 45 و 34 خبر بيشترين همکاري را با اداره روابط عمومي شهرداري قزوين داشتند، اظهار کرد:  آمارها نشان مي‌دهد که اداره روابط عمومي شهرداري قزوين  با تدوين رويکرد و تعامل جديد با رسانه‌ها و ايجاد واحد اطلاع رساني و ارتباطات رسانه اي در ‌شهرداري قزوين توانسته کميت و کيفيت اطلاع رساني را از طريق رسانه هاي گروهي به شهروندان را افزايش دهد و اين مهم باعث ارتقاي سطح اطلاعات شهروندان از آخرين اقدامات مديريت شهري شده است.
 
منجم با اشاره به رويکرد جديد ارايه آگهي‌ها به رسانه‌ها در شهرداري قزوين و ساماندهي اين موضوع از سال 89تا کنون گفت: در 11 ماه سال جاري 395 آگهي و همچنين در بهمن ماه سال جاري نيز 27 آگهي در رسانه‌هاي مکتوب استاني و کشوري منتشر شده است.
 
مدير اداره روابط عمومي شهرداري قزوين در پايان از همکاري رسانهها استاني و کشوري اعم از مکتوب و مجازي در امر اطلاع رساني و پوشش اخبار تشکر کرد و گفت: همکاري رسانه‌ها با نهادها به ويژه مديريت شهري و انعکاس اخبار فعاليت ها و رويدادها باعث مي‌شود، شهرداري قزوين در انجام ماموريت‌هاي محوله در مسير توسعه شهر موفق‌تر عمل کند و مردم نيز همراهي قابل ملاحظه اي با شهرداري داشته باشند.
 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط