جمعه ۱۳۹۰/۱۱/۲۸

گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبرداد:

پيشرفت 90 درصدي عمليات اجرايي آماده‎سازي بافت‌هاي باز در سال 90

90درصد از عمليات اجرايي آماده‎سازي بافت هاي بازي که در سال 90برنامه ريزي شده بود با اعتبار 300 ميليون تومان تاکنون تحقق پيدا کرده است.

ناصر گنجي، مدير منطقه 3 شهرداري قزوين گفت: 90درصد از عمليات اجرايي آمادهسازي بافت هاي بازي که در سال 90برنامه ريزي شده بود با اعتبار 300 ميليون تومان تاکنون تحقق پيدا کرده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه 3 شهرداري قزوين؛ گنجي با بيان اينکه پروژه آمادهسازي بافت هاي باز  با هدف تشويق براي ساخت و ساز و صدور مجوز پروانه ساختماني مي باشد، بيان کرد: منطقه سه با توجه به شرايط آن داراي بافت هاي باز زيادي است، بر اين اساس هرساله طبق برنامه ريزي و اولويت اجراي اين پروژه برنامهريزي مي شود که برنامه ريزي امسال تا پايان سال جاري به اتمام خواهد رسيد.

وي با بيان اينکه طبق برنامه‌ريزي امسال آمادهسازي بافت باز زمين هاي تعاوني کارگران به مساحت 9هزار و 100مترمربع، قطعه 45 ناحيه ملاصدرابه مساحت 3هزار و 816مترمربع انجام شده است، افزود: تا پايان سال آماده سازي بافتهاي باز شهرک طلايه مينودر با مساحت 4هزار و 400مترمربع،قطعه 65 ناحيه ملاصدرا با مساحت هزار و 40مترمربع و قطعات 66، 67، 68 و خيابان امير کبير شرقي در ناحيه ملاصدرا به مساحت 14هزار و 400مترمربع انجام خواهد شد.

مديرمنطقه 3 شهرداري قزوين با اظهار اينکه در صورت مساعد نبودن هوا اگر عمليات عمراني اين پروژه به اتمام نرسد اجراي آن به سال آينده موکول خواهد شد، بيان کرد: در اين پروژه 40هزار مترمکعب خاکبرداري و 9هزار متر مکعب خاکريزي انجام خواهد شد.

اين مقام مسوول خاکبرداري، خاکريزي، جدول‌گذاري و بتن ريزي را از مشخصات عمراني اين پروژه دانست و افزود: اعتبار اجراي اين پروژه در سال جاري 400ميليون تومان است که تاکنون 300ميليون تومان آن هزينه شده است.

گنجي اضافه کرد: آماده سازي بافت‌هاي باز بر اساس نياز شهروندان براي ساخت و ساز انتخاب و اولويت بندي مي شود.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط