پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۷

ابراهيمي، ارزياب تاثيرات فرهنگي – اجتماعي پروژه بوستان 2 هکتاري؛

مديران شهري تلاش خود را براي احداث بوستان و فضاهاي بکر و طبيعي سازماندهي کرده اند

صاحبنظران حوزه مديريت شهري نسبت به گذشته تلاش خود را براي احداث بوستان و فضاهاي بکر و طبيعي براي کنترل آلودگي ها سازماندهي کرده اند.

 

دکتر ابراهيمي، ارزياب تاثيرات فرهنگي – اجتماعي پروژه بوستان 2 هکتاري گفت: عدم نظرسنجي از شهروندان براي اجراي پروژه هاي عمراني پيامدهاي منفي را در پي خواهد داشت که شايد قابل جبران نباشد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ ابراهيمي در برنامه هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي با بيان اينکه نيازسنجي از شهروندان براي اجراي هر پروژه اي باعث مي شود روند اجراي آن منسجم باشد، بيان کرد: عدم نياز سنجي، مکان يابي نامناسب، عدم توجه به آلودگي هوا از جمله مسائلي است که باعث شد  احداث بوستان 2 هکتاري باغ شهر در جنوب تهران پيامدهاي منفي داشته باشد.
ابراهيمي با تشريح تاثيرات اجتماعي و فرهنگي احداث بوستان بازي در جنوبي ترين نقطه شهر تهران يعني شهر کهريزک است که به عنوان يکي از شهرهاي اقماري تهران شناخته مي شود، گفت: طبق تحقيقات احداث اين بوستان از سوي شهرداري هيچ گونه نياز سنجي و نظر سنجي نشده است و پروژه مورد نظر هيچ گونه تناسبي با اولويت نيازهاي منطقه ندارد و به همين دليل ميزان استقبال از آن بسيار پايين است.
وي با اشاره به اينکه طبق نيازسنجي بعد از احداث بوستان مشخص شد احداث اين بوستان در اولويت نياز شهروندان اين محله نبوده است، بيان کرد: بعد از اجراي احداث بوستان در اين منطقه آسيب هاي اجتماعي افزايش پيدا کرد و اکنون بايد برنامه ريزي کنيم تا پيامدهاي منفي کنترل شود.
ابراهيمي با اظهار اينکه بيشتر شهروندان جنوب تهران اعتراض دارند چرا همه مشکلات اختصاص به اين منطقه دارد، بيان کرد: بيشترين مشکلات منطقه صادق آباد و کهريزک  که بوستان احداث شده است مسايل بهداشتي مي باشد که به شدت تاثير منفي بر سلامت شهروندان گذاشته است.
وي در ادامه با بيان اينکه يکي از معضلات عمده کلان شهرهاي امروزي آلودگي هاي زيست محيطي است که در اثر ازدياد کارخانجات و ماشين هاي صنعتي به وجود آموده است، افزود: کوشش هاي جهاني در اين زمينه براي کنترل آلودگي ها و کاستن عوارض ناشي از اين آلودگي ها بيشتر حول ايجاد و احداث محيط هاي بکر و طبيعي در کلان شهرها بوده است و به گونه اي که صاحبنظران حوزه مديريت شهري و متخصصان اکوسيستمي از وجود پارک و بوستان و فضاهاي بکر و طبيعي به عنوان ريه کلان شهرهاي امروزي ياد مي کنند و اغلب تلاش خود را در زمينه افزايش چنين فضاهايي سازماندهي کرده اند.
 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط