چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

گنجي ، مدير منطقه 3 شهرداري قزوين:

ابلاغ افزايش تراکم و سطح اشغال تجاري حدفاصل کانال آبرساني تا ميدان جانبازان

تصويب و ابلاغ افزايش تراکم تا يک طبقه و افزايش سطح اشغال تجاري در همکف از 60 درصد به 80 درصد در موقعيت ملکي حدفاصل کانال آبرساني تا ميدان جانبازان تصوبب و براي اجرا به منطقه سه شهرداري قزوين ابلاغ شد.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين از تصويب و ابلاغ افزايش  تراکم تا يک طبقه و افزايش سطح اشغال تجاري در همکف از 60 درصد به 80 درصد در موقعيت ملکي حدفاصل کانال آبرساني تا ميدان جانبازان به منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد.

ناصر گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: تصويب و ابلاغ افزايش  تراکم تا يک طبقه و افزايش سطح اشغال تجاري در همکف از 60 درصد به 80 درصد در موقعيت ملکي حدفاصل کانال آبرساني تا ميدان جانبازان تصوبب و براي اجرا به منطقه سه شهرداري قزوين ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ گنجي با بيان اينکه ابلاغيه فوق توسط کميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين تصويب شده است، بيان کرد: اين مصوبه بعد از ارايه تقاضا و بحث و بررسي، با توجه به نظر کميته فني،  نظر اکثريت اعضاي کميسيون با احداث بنا در 3 طبقه مسکوني در سطح اشغال 60 درصد و روي همکف تجاري در سطح اشغال 80 درصد براي پلاک هاي حدفاصل کانال آبرساني تا ميدان جانبازان به استثناي 2 پلاک باقيمانده در ميدان جانبازان موافقت شد.

گنجي با اشاره به اينکه اين مصوبه يکي از درخواست هاي مهم اهالي اين منطقه بود، افزود: اين مصوبه هم اکنون قابل اجرا مي‌باشد و شهروندان مي توانند براي اقدام به واحد شهرسازي اين منطقه مراجعه کنند.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين با بيان اينکه در اين ابلاغيه کاربري مصوب تجاري – مسکوني و کاربري درخواستي  افزايش سطح مي باشد، گفت: طبق اين مصوبه تراکم مجاز 150درصد، سطح اشغال مجاز 60درصد و تعداد طبقات مجاز 3 طبقه مي باشد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط