دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین خبر داد.

پیشرفت فیزیکی 70 درصدی کفسازی پیاده روهای آرامستان بهشت فاطمه(س)

سعید عظیمی صدر، رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین از پیشرفت فیزیکی 70درصدی کفسازی پیاده روهای آرامستان بهشت فاطمه (س) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین؛عظیمی صدر رئیس این سازمان بعد از بازدید میدانی از پروژه کفسازی پیاده رو های آرامستان بهشت فاطمه(س) گفت: پروژه کفسازی پیشرفت خوبی داشته و به زودی به اتمام خواهد رسید.

وی در ادامه افزود؛ بعد از اتمام کفسازی پیاده رو های آرامستان بهشت فاطمه (س) بدون وقفه کفسازی پیاده رو های آرامستان های دیگر شهرداری نیز شروع می شود.

پایان پیام

تصاویر مرتبط