پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۰

مدير عامل سازمان تاکسيراني قزوين خبر داد:

ساماندهي 5 هزار وانت بار درسطح شهر قزوين

مديريت حمل و نقل بار سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين از ساماندهي 5 هزار دستگاه وانت بار از ابتداي کار اين سازمان خبرداد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني قزوين؛ جواد صباغان با اعلام اين خبر و با بيان اينکه تا پايان سال جاري نيز تعداد 2 هزار دستگاه ديگر ساماندهي مي شوند، به بازديد تني چند از کارکنان سازمان تاکسيراني بابل از قزوين اشاره کرد و افزود: اين  سفر با هدف آشنايي و پيشرفت کار مديريت حمل نقل بار سازمان تاکسيراني صورت گرفت که از عملکرد اين سازمان اظهار رضايت کردند.
وي در ادامه سخنانش به تشريح ديدگاه اين بازديد کنندگان پرداخت و با استناد به آنها گفت: باتوجه به اينکه از تاسيس اين واحد تاکسيراني زمان زيادي نمي گذرد، اما ساماندهي خودروهاي وانت بار، راه اندازي سامانه مکانيزه ثبت و صدور پروانه هاي بهره برداري و همچنين نصب آرم و علايم بر روي خودروها بيانگر عملکرد خوب اين واحد است و بدون شک گام هاي موثري در راه ساماندهي وانت بارها برداشته شده است.
 وي با اشاره به برگزاري موفق انتخابات شرکت تعاوني وانت بارداران استان قزوين گفت: بازديد کنندگان از مديران اين سازمان دعوت به عمل آوردند تا ضمن حضور در تاکسيراني بابل، آنها را در برگزاري اين انتخابات و امر ساماندهي وانت بارها ياري نمايند.
وي در خاتمه با اشاره به ساماندهي تعداد 5 هزار دستگاه وانت توسط مديريت حمل و نقل بار سازمان تاکسيراني شهرداري قزوين تاکنون، از ساماندهي 2 هزار دستگاه ديگر تا پايان سال خبر داد.

 

تصاویر مرتبط