دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۷

صبح جمعه ،21بهمن ماه همايش کوهروي خانوادگي برگزار مي شود

به منظورگراميداشت يادوخاطره شهداي انقلاب اسلامي وسالروزپيروزي انقلاب کبيراسلامي "همايش بزرگ ورزشي کوه روي خانوادگي" همشهريان ورزش دوست وورزشکارصبح جمعه ،21بهمن ماه برگزارخواهدشد.

21باحضورتاکسيرانان،تاکسيداران،مديران ورانندگان شرکت هاي حمل ونقل بارومسافردرون شهري ،کارکنان شهرداري وسازمان هاي وابسته به شهرداري قزوين وعموم همشهريان ورزش دوست وورزشکارصبح جمعه ،21بهمن ماه برگزارخواهدشد.

 اردشيرمحمودي، مسوول تربيت بدني وامورورزشي سازمان تاکسيراني قزوين بااعلام خبرفوق افزود:دراين همايش که باهمکاري حوزه بسيج شهيد باهنروسازمان هاي وابسته به شهرداري قزوين برگزارخواهدشد،خانواده هاي محترم مسير دانشگاه آزاد اسلامي راتاتپه نورالشهداپياده روي خواهندکرد.
وي تصريح کرد:درپايان همايش وتپه نورالشهدا به يکصدنفرازشرکت کنند گان به قيد قرعه جوايزارزنده اي همچون دوچرخه،کارت هديه نقدي، گوشي تلفن همراه،سيم کارت ولوازم ورزشي اهداخواهدشد.
محمودي درپايان گفت:تاکسيرانان ،تاکسيداران ،علاقمندان وعموم همشهريان محترم مي توانند جهت دريافت کارت قرعه کشي به سازمان تاکسيراني ،دفاترروابط عمومي سازمان هاي وابسته به شهرداري قزوين ويا ميدان آزادي مراجعه نمايند .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط