پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۷

بازدید اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری اسلامشهر از پروژه های سرمایه گذاری شهر قزوین

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری قزوین  نایب رئیس و رئیس کمیسیون حقوقی و شهرسازی شورای اسلامی شهر اسلامشهر، معاون اداری-مالی، مدیران درآمد و سرمایه گذاری، رئیس اداره املاک و جمعی از کارشناسان حوزه مدیریت سرمایه گذاری شهرداری اسلامشهر با هدف تبادل اطلاعات و تجارب در حوزه سرمایه گذاری ضمن حضور در شهر قزوین از پروژه های سرمایه گذاری  شهر بازدید کردند.

در بخش اول نشست تخصصی در سازمان سرمایه گذاری شهرداری قزوین ضمن مرور  پروژه های مهم سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات، بازدید میدانی از پروژه ها انجام شد.

در بخش دوم جلسه مشترک با شهردار و مدیران شهرداری قزوین برگزار و طرفین برتداوم همکاری و انتقال تجارب در حوزه های مختلف کاری تاکید کردند.

در بخش پایانی برنامه شرکت در جلسه شورای شهر قزوین با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه های سرمایه گذاری شهر قزوین و اسلامشهر بر همکاری همه جانبه دو شهرداری تفاهم شد.

 

تصاویر مرتبط