دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین خبر داد

پوشش نهر آب محوطه آرامستان بهشت رضوی

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: به منظور تسهیل در تردد خودروها در محوطه آرامستان بهشت رضوی نسبت به پوشش روی نهر آب عبوری از محوطه آرامستان اقدام شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترلفیک شهرداری قزوین؛ سعید جهانگیری اظهار کرد: وجود نهر آب در جنوب شرق آرامستان بهشت رضوی، تردد را برای برخی از خودروها به ویژه خودروهای سنگین سخت کرده بود.

وی عنوان کرد: به منظور رفع این معضل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین به سفارش سازمان آرامستان ها و شهرداری منطقه یک قزوین، پروژه پوشش نهر آب مذکور را در دستورکار قرار داده است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در حال حاضر دیوارهای سنگی اطراف نهر در حال تخریب است تا نسبت به پوشش روی نهر اقدام شود.

جهانگیری خاطرنشان کرد: این پروژه در راستای ساماندهی مسیر جاده بهشت فاطمه و خدمت رسانی بهتر به شهروندان اجرا می شود و امید است با خدمت رسانی بهتر رضایت خاطر شهروندان عزیز را جلب کنیم

تصاویر مرتبط